Fakulta textilní TU v Liberci

Popis

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13. 2. 2016

Fakulta textilní jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem. Je zde možné studovat textilní technologie, výrobu oděvů, textilní marketing a textilní návrhářství. Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské. Většinu z nich je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě, řada je akreditována rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

B 3107 Textl

Textilní a oděvní návrhářství Prezenční studium Bc.
Textilní marketing Prezenční studium Bc.
Výroba oděvů a managemnt obchodu s oděvy Prezenční/Kombinované studium Bc.
Textilní technologie, materiály a nanomateriály Prezenční/Kombinované studium Bc.

N 3106 Textilní inženýrství

Oděvní a textilní technologie Prezenční/Kombinované studium Ing.
Netkané a nanovlákanné materiály Prezenční/Kombinované studium Ing.

N 3957 Průmyslové inženýrství

Řízení jakosti Prezenční/Kombinované studium Ing.
Produktové inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.

M 3106 Textilní inženýrství

Textilní inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.

P 3106 Textilní inženýrství

Textilní technika a materiálové inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Podrobné informace o škole

Fakulta textilní má šest kateder. Katedra designu, katedra hodnocení textilií, katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, katedra materiálového inženýrství, katedra oděvnictví a katedra textilních technologií. 

Fakulta ve značné míře spolupracuje s průmyslovými podniky a řeší řadu projektů financovaných z různých druhů grantů. Dlouhodobě vytváří podmínky pro úspěšnou spolupráci s mnoha světovými univerzitami a institucemi orientujícími se na textilní a materiálové inženýrství.

  • Fakulta textilní TU v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
  • tel.: +420 485 353 239

Diskuze