Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popis

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci je výzkumně zaměřenou fakultou poskytující bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Většina pracovišť sídlí v nové budově nedaleko městského centra, v blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy. Biologické obory a vědecká centra - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů a Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum se nacházejí v areálu v Holici. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

WWW: www.prf.upol.cz, www.studujprf.upol.cz
Facebook: https://www.facebook.com/prfupol/?fref=ts
Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 3500
Počet přihlášených: 4185
Počet zapsaných: 1486
Počet studentů: 3833

Přijímací řízení

Podmínky jsou pro jednotlivé obory různé.

Podrobné informace o škole

Fakulta poskytuje vzdělání v různých oblastech matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Většina jejích pracovišť sídlí v nové  budově na třídě 17. listopadu nedaleko městského centra, v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy. Budova nabízí příjemné moderní prostředí a během semestru její útroby tepou životem. Biologická pracoviště a některé laboratoře sídlí v ulici Šlechtitelů na jihovýchodním okraji města, kde také působí nová výzkumná centra. V současnosti má fakulta téměř 4000 studentů. Přírodovědecká fakulta má velký tvůrčí potenciál a může se pochlubit bohatým portfoliem původních vědeckých výsledků, posouvajících hranice našeho poznání, i mnohostrannou mezinárodní spoluprací. Některé z našich výzkumných týmů zaujímají významné místo i v mezinárodním kontextu. Fakulta je také úspěšná v získávání tuzemských i zahraničních grantů.  Na studenty jsou kladeny relativně vysoké nároky. Na oplátku fakulta studentům nabízí dobré studijní zázemí, individuální přístup, kvalitně vybavené laboratoře, možnost aktivně se zapojit do řešení výzkumných projektů již od bakalářského stupně studia, možnost vycestovat do zahraniční na studijní pobyty a vědeckovýzkumné stáže a v neposlední řadě také přátelské prostředí umožňující všestranný rozvoj osobnosti. Mezi našimi studenty jsou nositelé prestižních ocenění, jako jsou např. Česká hlavička nebo Scopus young researcher award. Po absolventech PřF UP je poptávka jak u domácích firem a státních institucí, tak na zahraničních pracovištích, kam mnoho našich absolventů odchází „na zkušenou“.

Diskuze