Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Video

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství v České republice. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Našim posláním je svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná, tvůrčí a osvětová činnost, podporující vztah široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a interiéru s důrazem na ekologické a estetické cítění. Naše fakulta je součástí Mendelovy univerzity v Brně, jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919. Sledujeme nejaktuálnější trendy • financování projektů v rámci operačních programů Evropské unie • navázání spolupráce s aplikační sférou • intenzivní spolupráce se zahraničními univerzitami • studium v anglickém jazyce • zapojování aktivit fakulty do technologických platforem, klastrů atd. • provázaní výzkumu v rámci síťování prostředí • možnost studenta sestavit výuku dle své představy.

  • Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
  • Mendelova univerzita v Brně
  • Brno

Diskuze