Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení(FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vznikla k 1.9.2009 a je její nejmladší fakultou. Navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti, jež spadal pod Fakultu technologickou. 

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Fakulta humanitních studií UTB nabízí filologické, pedagogické, sociální a zdravotnické obory ve všech stupních studia. 

Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Zřízení fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla zřízena k 1. 1. 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (IRPI) při Fakultě technologické. 

Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je vzdělávací a vědeckou institucí, která svým studentům poskytuje moderní prostředí a dynamickou atmosféru. Vznikla v roce 1995 a v současné době patří k největším fakultám UTB ve Zlíně. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy a také širokou nabídku praxí a projektů ve spolupracujících společnostech. Studenti FaME mohou získat diplom na britské University of Huddersfield. 

Fakulta technologická UTB ve Zlíně

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je nejstarší zlínskou fakultou poskytující vysokoškolské vzdělání ve studijních oborech bakalářských, magisterských a doktorských a má právo provádět habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů. Svým dlouholetým působením významně poznamenala rozvoj města a vzdělanosti regionu a pozvedla jej na město univerzitní. 

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obory Animovaná tvorba, Kamera, Produkce, Střih a zvuk a Režie a scenáristika.