Hudební a taneční fakulta AMU v Praze

Popis

Sídlem Hudební a taneční fakulty AMU se od roku 1993 stal nově rekonstruovaný někdejší Lichtenštejnský palác a od roku 1995 též někdejší palác Hartigovský, tvořící s palácem Lichtenštejnským souvislý celek. Oba paláce se nacházejí v srdci pražské Malé Strany. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Hudební fakulta tak poprvé ve své historii dostala samostatné na míru upravené objekty, poskytující škole především potřebné výukové prostory - učebny, zkušebny, baletní sály, nahrávací studio, studovny, archiv a také prostory pro opravy a údržbu hudebních n ástrojů. V neposlední řadě tyto objekty též jsou i reprezentativními prostorami pro ostatní činnost fakulty. Vzhledem ke svému mimořádnému postavení v historickém jádru města nabízejí možnost vytvořit z vysokoškolského areálu centrum kulturního života. Škola zde má prostory pro pořádání pravidelných koncertů svých studentů, pedagogů i hostů, hudebních soutěží, výstav apod. K tomuto účelu jí kromě učeben, z nichž některé jsou upraveny tak, aby se daly využít též jako malé sály pro komorní hudbu, slouží pře devším Sál Martinů, který má kapacitu 200 míst a je vybaven třímanuálovými varhanami, dvěma klavíry a cembalem, má pódium pro komorní orchestr s dostatečným zázemím pro účinkující a umožňuje přímé nahrávání dobře vybavenému nahrávacímu studiu. Pro letní období má škola na hlavním nádvoří Letní scénu, jejíž pódium může sloužit koncertům a všem ostatním druhům pódiové činnosti. V suterénu je rozlehlý prostor Galerie, jenž je určen pro koncerty, interpretační semináře, výstavy výtvarného umění, popř. sympozia. Rozsáhlá aktivita Hudební fakulty AMU, jejíž nedílnou součástí jsou bohaté zahraniční styky, tak vede k tomu, že se tato fakulta i její sídlo staly střediskem živého kulturního dění vskutku evropského významu.

  • Hudební a taneční fakulta AMU v Praze
  • Akademie múzických umění v Praze
  • Praha

Diskuze