Vysoká škola ekonomie a managementu,o.p.s.

Popis

Vysoká škola ekonomie a managementu realizuje vysokoškolské studijní programy podporující získávání mezioborových znalostí a dovedností umožňujících absolventům působení v prostředí firem a organizací v globalizované a znalostně založené ekonomice. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bakalářské programy Bc.

Komunikace a lidské zdroje Prezenční/Kombinované studium Bc.
Marketing Prezenční/Kombinované studium Bc
Podniková ekonomika Prezenční/Kombinované studium Bc.

Magisterské programy Ing.

Management firem Prezenční/Kombinované studium Ing.

Magisterské programy MBA.

Master of business administration (MBA 12 měsíců) Prezenční/Kombinované studium MBA
Master of business administration (MBA 18 měsíců) Prezenční/Kombinované studium MBA

Profesní kurzy / MOOC

Přijímací řízení

Přijímací řízení je dvoukolové, kdy absolvování I. kola přijímacího řízení (elektronická část PŘ) je podmínkou pro účast uchazeče ve II. kole přijímacího řízení (administrativní část PŘ). I. kolo přijímacího řízení obsahuje elektronický dotazník (elektronická on – line forma EDPŘ) absolvovaný uchazečem prostřednictvím SIS VŠEM: I. Osobnostní test / Test učebních stylů (Bc./Ing./MBA), II. Manažerský test (MBA), III. Odborný test (Ing.). II. kolo přijímacího řízení obsahuje administrativně organizační část, podmínky studia, ústní pohovor a je součástí řádného, náhradního nebo mimořádného termínu přijímacího řízení (říjen, leden, duben), kdy je vyžadována uchazečova přítomnost na VŠEM (ověření totožnosti uchazeče - doklad totožnosti) a dosažené úrovně vzdělání (úředně ověřené kopie dle zvoleného studijního programu Bc./Ing./MBA). Obsahově přijímací řízení zjišťuje motivaci uchazeče, způsob a možnosti řešení problémů, respektive situací, které mohou v průběhu vysokoškolského studia nastat, je rovněž posuzována představa uchazeče o dalším profesním rozvoji, včetně vazby studia na stávající (kombinované studium), respektive budoucí (prezenční studium) profesní zaměření absolventa.

Podrobné informace o škole

Hlavním posláním a cílem VŠEM je působit jako nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy na mezinárodně srovnatelné úrovni s důrazem na ucelenou nabídku dlouhodobých vzdělávacích programů realizovaných kombinovanou a prezenční formou studia. Zdroj: http://www.vsem.cz/o-vsem.html

  • Vysoká škola ekonomie a managementu,o.p.s.
  • Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
  • Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha
  • tel.: +420 774 550 810
  • e-mail: info@vsem.cz

Diskuze