Architektura a stavebnictví - veřejné

1. Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava
2. Fakulta stavební VUT v Brně
3. Fakulta stavební ČVUT v Praze
4. Fakulta architektury ČVUT v Praze
5. Fakulta architektury VUT v Brně
6. Fakulta umění a architektury TUL v Liberci

Ekonomie - soukromé

1. NEWTON College, a.s.
2. Vysoká škola Karla Engliše a.s.
3. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
4. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
5. Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, s.r.o.
6. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva (VŠMIEP)
7. CEVRO institut, o.p.s.
8. Vysoká škola ekonomie a managementu,o.p.s.
9. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
10. B.I.B.S., a.s.
11. Bankovní institut vysoká škola, a.s.
12. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
13. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
14. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, s.r.o.
15. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
16. Vysoká škola podnikání Ostrava, a.s.
17. Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o.
18. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
19. Evropský polytechnický institut, s.r.o.
20. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.
21. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
22. Vysoká škola hotelová v Praze
23. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.
24. Rašínova vysoká škola, s.r.o.
25. AKCENT College s.r.o.
26. Akademie STING, o.p.s.

Ekonomie - veřejné

1. Národohospodářská fakulta VŠE v Praze
2. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
3. Provozně ekonomická fakulta MENDELU
4. Fakulta informatiky a managementu UHK v Hradci Králové
5. Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
6. Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Karviné
7. Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí n.L.
8. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
9. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
10. Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích
11. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
12. Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci
13. Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
14. Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
15. Fakulta podnikatelská VUT v Brně
16. Ekonomická fakulta TUL v Liberci
17. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
18. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
19. Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze
20. Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze
21. Fakulta ekonomicko-správní UPCE v Pardubicích
22. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

Chemie - veřejné

1. Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
2. Fakulta chemická VUT v Brně
3. Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích
4. Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
5. Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze
6. Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze

Lékařství a farmacie - veřejné a soukromé

1. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (UK)
2. Lékařská fakulta UP v Olomouci
3. Lékařská fakulta OU v Ostravě
4. Farmaceutická fakulta VFU v Brně
5. 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)
6. 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)
7. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)
8. Lékařská fakulta MU v Brně
9. 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)
10. Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)

Matematika, fyzika - veřejné

1. Matematický ústav SLU v Opavě
2. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (UK)
3. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Pedagogika - veřejné

1. Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze
2. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
3. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n.L.
4. Institut celoživotního vzdělávání MENDELU
5. Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové
6. Pedagogická fakulta OU v Ostravě
7. Pedagogická fakulta MU v Brně
8. Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
9. Pedagogická fakulta UP v Olomouci
10. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
11. Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích
12. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL v Liberci

Policie a vojenství - státní

1. Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně
2. Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze
3. Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze
4. Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

Právo - veřejné a soukromé

1. Právnická fakulta UP v Olomouci
2. Fakulta právnická ZČU v Plzni
3. Právnická fakulta MU v Brně
4. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
5. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
6. Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.

Přírodní vědy - veřejné

1. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L.
2. Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích
3. Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě
4. Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L.
5. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
6. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
7. Přírodovědecká fakulta UHK v Hradci Králové
8. Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
9. Přírodovědecká fakulta MU v Brně
10. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Sociální vědy a filozofie - soukromé

1. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
2. Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
3. University of New York in Prague s.r.o.
4. Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd, s.r.o.
5. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
6. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

Sociální vědy a filozofie - veřejné

1. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
2. Fakulta sociálních studií OU v Ostravě
3. Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové
4. Filozofická fakulta UP v Olomouci
5. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
6. Fakulta veřejných politik SLU v Opavě
7. Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích
8. Filozofická fakulta UJEP v Ústí n.L.
9. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě
10. Fakulta filozofická ZČU v Plzni
11. Fakulta sociálních studií MU v Brně
12. Filozofická fakulta MU v Brně
13. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (UK)
14. Filozofická fakulta OU v Ostravě
15. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (UK)
16. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
17. Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích

Sport - veřejné a soukromé

1. Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci
2. Fakulta sportovních studií MU v Brně
3. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK)
4. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.

Technika - veřejné a soukromé

1. Vysoká škola logistiky, o.p.s.
2. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
3. Fakulta informačních technologií VUT v Brně
4. Fakulta dopravní ČVUT v Praze
5. Fakulta informatiky MU v Brně
6. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
7. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
8. Technická fakulta ČZU v Praze
9. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
10. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava
11. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
12. Fakulta textilní TUL v Liberci
13. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích
14. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
15. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
16. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích
17. Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí n.L.
18. Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
19. Fakulta strojní ČVUT v Praze
20. Fakulta strojní TUL v Liberci
21. Fakulta strojní ZČU v Plzni
22. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
23. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava
24. Fakulta technologická UTB ve Zlíně
25. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava
26. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava
27. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
28. Vysoká škola polytechnická Jihlava
29. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně
30. Unicorn college, s.r.o.
31. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
32. Ústav soudního inženýrství VUT v Brně

Teologie - veřejné a soukromé

1. Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích
2. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
3. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
4. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
5. Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s.
6. Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Umění - veřejné a soukromé

1. Fakulta umění OU v Ostravě
2. Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n.L.
3. Fakulta umění a designu ZČU v Plzni
4. Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
5. Fakulta restaurování UPCE v Pardubicích
6. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze
7. Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
8. Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého) s.r.o.
9. Hudební fakulta JAMU v Brně
10. Divadelní fakulta JAMU v Brně
11. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
12. Akademie výtvarných umění v Praze
13. Hudební a taneční fakulta AMU v Praze
14. Divadelní fakulta AMU v Praze

Veterinářství, zemědělství a lesnictví - veřejné

1. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
2. Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze
3. Fakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích
4. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
5. Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích
6. Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně
7. Zahradnická fakulta MENDELU
8. Fakulta veterinárního lékařství VFU v Brně
9. Agronomická fakulta MENDELU
10. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Zdravotnictví - veřejné a soukromé

1. Ústav zdravotnických studií TUL v Liberci
2. Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích
3. Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
4. Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí n.L.
5. Fakulta zdravotnických studií UPCE v Pardubicích
6. Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
7. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany