Děkan & Rektor roku

AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

 

 

Rektor roku 2012/2013 v kategorii veřejných vysokých škol je z Vysoké školy ekonomické v Praze

 

Rektorem akademického roku 2012/2013 v kategorii veřejných vysokých škol se dle hlasování studentů vysokých škol stal prof. Ing. Richard Hindl, CSc., dr. h. c., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Prof. Richard Hindls je významný ekonom, statistik a pedagog. Je členem mnoha českých i zahraničních institucí, vědeckých rad a učených společností, mj. místopředsedou České statistické rady, místopředsedou České konference rektorů, členem Strategického výboru mezinárodní aliance CEMS v Paříži, členem Asociace národního účetnictví v Paříži a mnoha dalších. Je laureátem Řádu křišťálového vavřínu Hospodářské komory České republiky. Na svém kontě má ovšem i řadu hudebních nahrávek. Jako výborný klavírista je dokonce držitelem Platinové desky za počet prodaných alb.

Na 2. místě v kategorii veřejných vysokých škol se dle hlasování studentů vysokých škol umístil prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., rektor Ostravské univerzity v Ostravě.

Na 3. místě v kategorii veřejných vysokých škol se dle hlasování studentů vysokých škol umístil prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c., rektor Vysokého učení technického v Brně.

 

Rektor roku 2012/2013 v kategorii soukromých vysokých škol je z NEWTON College v Brně.

 

Rektorem roku 2012/2013 v kategorii soukromých vysokých škol se dle hlasování studentů vysokých škol stal MUDr. Jan Mojžíš, rektor NEWTON College v Brně.

 

Děkan roku 2012/2013 je z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze

 

Děkanem roku 2012/2013 se dle hlasování studentů vysokých škol stal v akademickém roce 2012/2013 prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

 

AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

 

 

Rektor roku 2011/2012 v kategorii veřejných vysokých škol je z Mendelovy univerzity v Brně

 

Rektorem akademického roku 2011/2012 v kategorii veřejných vysokých škol se dle hlasování studentů vysokých škol stal prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU. Prof. Hlušek absolvoval v roce 1974 Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské (nyní Mendelova univerzita v Brně). Od roku 1986 se postupně stal kandidátem věd, docentem a profesorem pro obor Agrochemie a výživa rostlin. Od roku 2006 je rektorem Mendelovy univerzity v Brně.

 

Rektor roku 2011/2012 v kategorii soukromých vysokých škol je z NEWTON College v Brně.

 

Rektorem roku 2011/2012 v kategorii soukromých vysokých škol se dle hlasování studentů vysokých škol stal v akademickém roce 2011/2012 MUDr. Jan Mojžíš, rektor NEWTON College v Brně.

 

Děkan roku 2011/2012 je z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

Děkanem, nebo lépe řečeno Děkankou roku 2011/2012 se dle hlasování studentů vysokých škol stala v akademickém roce 2011/2012 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Prof. Rozehnalová absolvovala v roce 1979 brněnskou právnickou fakultu a ve stejném roce nastoupila jako asistentka na Katedru mezinárodního práva. Postupně se stala kandidátkou věd, docentkou a profesorkou.

Děkanem roku se stává děkan vítězné fakulty v projektu Fakulta roku, kde studenti hodnotí svoji fakultu podle pěti kritérií. Toto hlasování probíhá na základě hlasování studentů fakult vysokých škol, samozřejmě s ohledem na počet studentů dané fakulty. Titul Rektor roku získává rektor té vysoké školy, jehož univerzita získala nejlepší hodnocení s ohledem na počet studentů celé vysoké školy (součet hlasování studentů na fakultách). Rektor roku soukromé vysoké školy se stává rektor vítězné vysoké školy v projektu Fakulta roku, kde studenti hodnotí svoji vysokou školu podle pěti kritérií, samozřejmě s ohledem na počet studentů dané školy.