Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, s.r.o.

Vysoká škola sociálně správní, institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. realizuje výuku tři bakalářských studijních oborů:


Veřejná ekonomika a správa,
Management v sociální sféře,
Sociální práce.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Právnická fakulta je jednou ze čtyř fakult, které tvořily Univerzitu Karlovu při jejím založení v letech 1347/1348. V její historii se odráží vývoj práva a právnického vzdělávání ve střední Evropě. Dnes je Právnická fakulta UK s více než čtyřmi tisíci studenty v magisterském a doktorském studiu jednou z největších právnických škol v Evropě. Spolupracuje s desítkami zahraničních právnických fakult a univerzit po celém světě jak ve výměnách studentů a učitelů, tak v oblasti bádání a vědy.

Přírodovědecká fakulta UHK v Hradci Králové

​Přírodovědecká fakulta je nejmladší fakultou Univerzity Hradec Králové. Její akademickou obec tvoří studenti bakalářských studijních programů prakticky zaměřených na přírodovědné obory a na ně navazujících magisterských programů a dále vysokoškolští učitelé, kteří kromě výuky studentů vlastní fakulty zajišťují významnou součást přírodovědného vzdělání studentů Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty UHK.

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

FIMka. To je vejška!

Fakulta informatiky a managementu je moderní školou rozvíjející perspektivní obory a úzce spolupracující s praxí. Své sídlo má v univerzitním areálu Na Soutoku a pro výuku také využívá sousední Objekt společné výuky, ve kterém se nacházejí zejména velké přednáškové místnosti a jedna z nejmodernějších univerzitních knihoven v republice.

Fakulta chemická VUT v Brně

Fakulta chemická VUT v Brně navazuje od roku 1992 svou činností na dlouhou tradici chemického vysokého školství v Brně, zahájenou zřízením chemického odboru České vysoké školy technické v listopadu 1911 a přerušenou v roce 1951 přeměnou brněnské techniky na vojenskou Technickou akademii. 

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební je moderní vysokoškolská vzdělávací instituce, která inovuje studijní programy tak, aby odpovídaly úrovni světového poznání. Studenti tak získávají nejnovější teoretické i praktické poznatky, které mohou aplikovat v praxi. Důraz je na také kladen na vysílání studentů do zahraničí.

Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Fakulta nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání a významně se podílí na vědecko-výzkumné činnosti.

Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice i v akademickém roce 2008/2009 úspěšně rozvíjí vlastní specifickou multi-disciplinární a multi-oborovou orientaci v rámci všech tří stupňů strukturovaného studia. Cílem fakulty je zajišťovat studentům zajímavou a pestrou nabídku studijních programů, garantovaných zkušenými pedagogy s vlastní bohatou vědecko-výzkumnou činností. 

Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci

Studium na FTK UP, to není jen tělesná výchova a sport, ale také množství nezapomenutelných a neopakovatelných zážitků z kurzů a sportovních akcí, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, objevování principů managementu, bohaté možnosti zahraničních pobytů, příležitost k uplatnění ve vědeckých kruzích a především nejstarší moravská univerzita v kouzelné Olomouci. 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Učit nemůže každý. I když něco dobře známe a umíme, není lehké naučit to ostatní, a to hlavně tak, aby je to skutečně zajímalo a bavilo. Právě od toho je tu Pedagogická fakulta. Připravuje učitele nejen v předmětech, které budou vyučovat, ale také v tom, jak se žáky jednat, jak jim rozumět a řešit třeba i svízelné situace. 

Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové má v současné době vybudovanou pevnou pozici mezi ostatními fakultami vysokých škol v České republice. Posláním fakulty je vzdělávání podle akreditovaných učitelských i neučitelských studijních programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké.