Matematický ústav SLU v Opavě

Popis

Společně se vznikem Slezské university v Opavě 17. září 1990 byl, jako součást její Filozofické fakulty v Opavě zřízen také Ústav matematiky.S účinností od 1. ledna 1999 došlo k osamostatnění Matematického ústavu, který je nyní, v rámci Slezské univerzity, samostatným subjektem a jeho postavení je rovnocené se všemi jejími fakultami. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Matematika, fyzika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bakalářský studijní program Matematika

Aplikovaná matematika Prezenční studium Bc.
Matematické metody v ekonomice Prezenční studium Bc.
Obecná matematika Prezenční studium Bc.
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací Prezenční studium Bc.

Magisterský navazující studijní program Matematika

Aplikovaná matematika Prezenční studium Mgr.
Geometrie a globální analýza Prezenční studium Mgr.
Matematická analýza Prezenční studium Mgr.

Doktorský studijní program Matematika

Geometrie a globální analýza Prezenční/Kombinované studium PhD.
Matematická analýza Prezenční/Kombinované studium PhD.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná 25.1. 2017 od 10:00 a 13:00. Budova rektorátu Slezské univerzity, Na Rybníčku 1, Opava

Podrobné informace o škole

Matematický ústav nabízí možnost studia bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Matematika. Na základě spolupráce s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou SU zabezpečuje matematickou část studia učitelství pro střední školy a výuku matematických kurzů pro studium fyziky, informatiky a dalších oborů. Matematický ústav se díky kvalifikovanému personálnímu obsazení velmi rychle rozvíjí, a proto zde bylo, vedle bakalářských a magisterských matematických oborů odborného i učitelského studia, již v roce 1994 akreditováno doktorské studium Matematické analýzy a v roce 1995 právo konat habilitační a profesorská řízení. V roce 1997 bylo zřízeno doktorské studium druhého oboru – Geometrie a globální analýza

Mimořádná stipendia pro talentované studenty matematiky až 6000 Kč měsíčně již v prvním roce studia (více info zde):

http://www.slu.cz/math/cz/studium/predpisy/stipendia/Rozhodnuti_reditele_mimoradna_stipendia_1_rocnik_2017_2018.pdf

  • Matematický ústav SLU v Opavě
  • Slezská univerzita v Opavě
  • Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
  • tel.: +420 553 684 680
  • e-mail: math@math.slu.cz

Diskuze