Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L.

Popis

Přírodovědecká fakulta je jednou z nejmladších částí Univerzity JE Purkyně. Stala se však brzy respektovanou institucí. Kromě škály tradičních disciplín (biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika, matematika) nabízí také dynamicky se rozvíjející obory (aplikované nanotechnologie, toxikologie).
Studium u nás je kvalitní a příjemné, v téměř rodinné atmosféře. Stotisícové Ústí, vpletené mezi příkré Labské pískovce a sopečné Středohoří, skýtá šance a leží jen hodinu od Prahy a Drážďan.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://sci.ujep.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/Prirodovedecka.…JEP
Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 368

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Fyzika

Fyzika Prezenční/Kombinované studium Bc.

Aplikovaná fyzika

Aplikované počítačové modelování Prezenční/Kombinované studium Bc.
Applied Computer Modelling Prezenční studium Bc.
Aplikované nanotechnologie Prezenční studium Bc.

Aplikovaná informatika

Informační systémy Prezenční studium Bc.

Matematika

Matematika a její použití v přírodních vědách Prezenční studium Bc.

Dvouoborová studia - více informací na www.sci.ujep.cz

Fyzika

Počítačové modelování ve vědě a technice Prezenční studium Mgr.
Computer Modelling in Science and Technology Prezenční studium Mgr.

Geografie

Geografie Prezenční studium Mgr.

Nanotechnologie

Aplikované nanotechnologie Prezenční studium Mgr.

Biologie

Biologie Prezenční studium Mgr.

Ekologie a ochrana prostředí

Analytická chemie životního prostředí a toxikologie Prezenční studium Mgr.

Dvouoborová studia učitelství - více informací na www.sci.ujep.cz

Fyzika

Počítačové metody ve vědě a technice Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Matematika

Obecné otázky matematiky Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Nanotechnologie

Aplikované nanotechnologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Physics

Computer Methods in Science and Technology Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Mathematics

General Problems of Mathematics Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Nanotechnology

Applied Nanotechnology Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Dny otevřených dveří

26. 1. 2017

Přijímací řízení

Přihlášky do 31. 3. 2017

Přijímací řízení 19. 6. 2017

Podrobné informace o škole

O výuku studijních programů se starají špičkoví akademičtí pracovníci a vědci, kteří zaručují nejen kvalitu přednášek, práci s nejmodernější technikou, ale také to, aby se u nás student cítil jako v rodinném či přátelském prostředí. Fakulta spolupracuje se zahraničními organizacemi, s ústavy Akademie věd i se soukromými společnostmi, ale také klade velký důraz na spolupráci se středními školami. Vychováváme absolventy pro průmyslovou praxi, ale také i pro akademickou kariéru. Studenti PřF UJEP tak mají v budoucnosti větší šance pro uplatnění na trhu práce.

Úspěšná šňůra studentů PřF UJEP: Nebývalý úspěch se podařil našim studentům oboru Aplikované nanotechnologie - Mgr. Jakub Braborec a Bc. Antonín Čajka dva roky po sobě získali Cenu ministryně školstvé, mládeže a tělovýchovy pro mimořádně nadané studenty. Úspěchů je celá řada, naši studenti pravidelně vyhrávají soutěže jako je SVOČ nebo bodují na mezinárodních konferencích.

Více informací na http://sci.ujep.cz.

  • Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L.
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • České mládeže 8, 40096 Ústí nad Labem
  • tel.: +420475283562
  • e-mail: info@sci.ujep.cz
  • http://sci.ujep.cz/

Diskuze