preview

Hudební fakulta JAMU v Brně

Janáčkova akademie muzických umění v Brně

  • Komenského nám. 6, 662 15 Brno
  • Tel.: +420 542 591 666

Popis

V dnešní době fakulta disponuje výrazným uměleckým potenciálem, který je umocňován řadou aktivit přesahující rámec školy i státu. O kvalitě našich studentů svědčí fakt, že jsou přijímáni ke stážím na řadu špičkových zahraničních škol, jsou úspěšní na poli interpretačních soutěží a konkurzů, patří mezi tvůrce dnes již prestižních kulturních akcí a mnozí z nich nacházejí své uplatnění v zahraničí. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 109
Počet přihlášených: 255
Počet zapsaných: 95
Počet studentů: 727

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Hra na varhany a duchovní hudba

Historická interpretace

Hra na dechové nástroje

Hra na flétnu Prezenční studium Bc.
Hra na hoboj Prezenční studium Bc.
Hra na klarinet Prezenční studium Bc.
Hra na fagot Prezenční studium Bc.
Hra na trubku Prezenční studium Bc.
Hra na lesní roh Prezenční studium Bc.
Hra na trombon Prezenční studium Bc.
Hra na tubu Prezenční studium Bc.

Hudební produkce

Hra na strunné nástroje

Hra na violoncello Prezenční studium Bc.
Hra na violu Prezenční studium Bc.
Hra na kontrabas Prezenční studium Bc.
Hra na kytaru Prezenční studium Bc.
Hra na housle Prezenční studium Bc.

Podrobné informace o škole

Na fakultě každoročně hostují desítky vynikajících zahraničních pedagogů, kteří výrazně přispívají k inovacím výuky, konají se zde Mezinárodní interpretační kurzy, Mezinárodní setkání kontrabasistů a dnes již evropsky renomovaná Soutěž Leoše Janáčka. Nemalý je rovněž vklad pro již tak bohatý brněnský koncertní život - fakulta ročně uspořádá téměř dvě stě koncertů, významná a poslední dobou velmi úspěšná jsou představení Komorní opery, stejně jako slibně se rozvíjející mezinárodní festival „Setkávání nové hudby plus". V nedávné době byly realizovány pro fakultu významné kroky v podobě akreditace oboru Jazzová interpretace (HF JAMU je první a dosud jedinou vysokou školou v České republice, na které je tento obor zaveden), akreditace oboru hra na tubu (zahájení výuky v ak. roce 2011/12) nebo zahájení výstavby Divadla na Orlí, které bude sloužit představením Komorní opery.

  • Hudební fakulta JAMU v Brně
  • Janáčkova akademie muzických umění v Brně
  • Komenského nám. 6, 662 15 Brno
  • tel.: +420 542 591 666

Diskuze