preview

Fakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Video

Fakulta rybářství a ochrany vod plní roli centra vědeckých, servisních a vzdělávacích činností v oboru rybářství a ochrany vod. Svým zaměřením na rybářství, akvakulturu, ochranu vod a komplexní systémy je v současné době jedinou svého druhu ve střední Evropě. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.frov.jcu.cz/cz/
Facebook: https://www.facebook.com/frovju
Instagram: https://www.instagram.com/frovju/?hl=cs
Vimeo: https://vimeo.com/658556518
Zaměření školy: Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Zootechnika

Rybářství Prezenční/Kombinované studium Bc.

Ochrana vod

Ochrana vod Prezenční/Kombinované studium Bc.

Zemědělská specializace

Rybářství a ochrana vod Prezenční/Kombinované studium Ing.

Rybářství

Rybářství Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Ochrana vodních ekosystémů

Ochrana vodních ekosystémů Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří na Fakultě rybářství a ochrany vod se koná 21. 1. 2022. Program a podrobné informace o dni otevřených dveří naleznete zde

Přijímací řízení

Do bakalářských studijních programů přijímáme studenty BEZ přijímacích zkoušek! Pořadí uchazečů však sestavujeme na základě výsledků ze střední školy, z toho důvodu je důležité doložit středoškolská vysvědčení.

Přijímací zkoušky však mohou čekat na zájemce o navazující magisterské studium, a to zejména pokud neabsolvovali bakalářské studium na FROV JU s průměrem lepším než 2,10 nebo pokud se do přijímacího řízení přihlásí vyšší počet zájemců, než je počet přijímaných studentů. O termínech přijímacích zkoušek informujeme zájemce s dostatečným předstihem. Přijímací zkouška má formu písemného testu z vybraných předmětů akreditovaných studijních programů Rybářství a Ochrana vod.

Do bakalářského a navazujícícho magisterského studia přijímáme přihlášky do 31. 3. 2022.

Do doktorského studia přijímáme přihlášky do 9. 5. 2022.

Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde

Podrobné informace o škole

Fakulta nabízí vzdělání ve všech stupních studia - od bakalářského až po doktorské. Podrobné informace o studijních programech naleznete zde.

  • V bakalářském stupni studia je možné absolvovat studijní programy Rybářství anebo Ochrana vod a získat titul Bc.
  • V navazujícím magisterském stupni studia je možné absolvovat studijní program Rybářství a ochrana vod, případně program Fishery and Protection of Waters, vyučovaný v angličtině, a získat titul Ing.
  • V doktorském stupni studia je možné absolvovat stuidijní programy Rybářství anebo Ochrana vodních ekosystémů, případně Fishery anebo Protection of Aquatic Ecosystems a získat titul Ph.D.

Všechny programy je možné studovat v prezenční i kombinované formě.

Cílem fakulty je výchova odborně a společensky excelentních odborníků v oblasti rybářství a ochrany vod na úrovni bakalář, inženýr a doktor uplatnitelných na trhu práce.

Naši absolventi jsou nezávislými a vysoce kvalifikovanými odborníky pro rozhodovací a řídící pozice v oblasti rybářství a ochrany vod za účelem rozvoje rybářství, akvakultury a pro dlouhodobě udržitelné využívání životního prostředí a to v praxi, orgánech státní správy a samo-správy a v oblasti vědy, výzkumu a inovací v ČR, Evropě a ve světě.

Absolventi Ph.D. studia jsou kvalitními vědci, kteří budou schopni řešit problémy a výzvy pro rozvoj akvakultury a dlouhodobě udržitelné využívání životního prostředí v ČR, Evropě a světě.

Diskuze