preview

Fakulta veřejných politik SLU v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Popis

Fakulta veřejných politik v Opavě je ideálním místem pro ty, kteří chtějí být ve své profesi nápomocni druhým. Ať už hledáte uplatnění ve zdravotnictví a ošetřovatelství, nebo byste raději pracovali ve veřejné správě, sociálních službách či jako speciální pedagog, u nás najdete vše.

Výuka je založená nejen na teorii, ale hlavně na praxi, která je pro podobné obory nesmírně důležitá a po ukončení studia pomůže absolventům lépe se uplatnit na trhu práce. Tyto zkušenosti zprostředkovává FVP nejen ve svých moderně vybavených specializovaných učebnách, ale také formou spolupráce s veřejnými i soukromými institucemi a odborníky z praxe. Fakulta nabízí také řadu profesních a specializačních kurzů, které umožňují prohloubení kvalifikace v oboru. Studenti se také mohou účastnit mnoha odborných konferencí a zahraničních pobytů.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.slu.cz/fvp/cz/
Facebook: https://www.facebook.com/slu.fvp
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Sociální politika a sociální práce

Veřejná správa a sociální politika Prezenční studium Mgr. nav.

Mezinárodní teritoriální studia

Středoevropská studia Prezenční studium Mgr. nav.
Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě Prezenční studium Mgr. nav.

Specializace v pedagogice

Edukační péče o seniory Prezenční studium Bc.
Sociální patologie a prevence Prezenční studium Bc.

Historické vědy

Moderní dějiny střední Evropy Prezenční studium Ph.D.

Sociální politika a sociální práce

Veřejná správa a sociální politika Prezenční studium Bc.

Ošetřovatelství

Všeobecná sestra Prezenční studium Bc.

Mezinárodní teritoriální studia

Středoevropská studia Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří 2022 proběhne virtuálně i s možností osobní účasti. Přesný termín bude stanoven a zveřejněn na webu a sociálních sítích fakulty.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: 2. kolo pro program Edukační péče o seniory (prezenční i kombinovaná forma studia) do 31. 8. 2021 a pro navazující magisterský studijní program Veřejná správa a sociální politika (pouze prezenční forma studia) do 31. 7. 2021.

Podrobné informace o škole

Fakulta nabízí celkem sedm studijních programů:

  • Všeobecná sestra (Bc., prezenční i kombinované)
  • Dentální hygiena (Bc., prezenční)
  • Speciální pedagogika (Bc., prezenční i kombinované)
  • Porodní asistence (Bc., prezenční)
  • Sociální patologie a prevence (Bc., prezenční i kombinované)
  • Edukační péče o seniory (Bc., prezenční i kombinované)
  • Veřejná správa a sociální politika (NMgr., prezenční i kombinované)

Na fakultě nyní studuje více než 1 100 studentů. Studium probíhá kreditovým systémem na bázi evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje zájemcům absolvovat část studia na partnerských univerzitách v Německu, Nizozemí, Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku, přičemž okruh zahraniční spolupráce se stále rozšiřuje.

 

Diskuze