preview

Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Popis

Obchodně podnikatelská fakulta nabízí pestrou škálu bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů. Uplatnitelnost na trhu práce, propojení teorie s praxí prostřednictvím centra Business Gate, aktivní zapojení odborníků z praxe. Studentům můžeme nabídnout širokou paletu stipendijních programů, studium na partnerských univerzitách v zahraničí nebo ubytování na vysokoškolské koleji. Fakulta nabízí moderní vybavení a příjemné studijní prostředí. Osobní přístup spojený s Ochotou, Přátelskostí a Férovostí je samozřejmostí. Fakulta dále nabízí knihovnu s bohatou nabídkou odborné literatury nebo kulturní a sportovní vyžití. Více informací: https://www.slu.cz/opf/cz/

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.slu.cz/opf/cz/
Facebook: https://www.facebook.com/slu.opf/
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Digitální business

Digitální business Prezenční studium Bc.

Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod Prezenční studium Bc.

Marketing

Marketing Prezenční/Kombinované studium Bc.

Management v sociálních službách

Management v sociálních službách Prezenční/Kombinované studium Bc.

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing

Cestovní ruch a turismus

Cestovní ruch a turismus Prezenční studium Bc.

Finance a účetnictví

Finance a účetnictví Prezenční/Kombinované studium Bc.

Veřejná ekonomika a správa

Veřejná ekonomika a správa Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.

Podniková ekonomika a management

Specializace Management hotelnictví Prezenční/Kombinované studium Bc.
Specializace Podnikání Prezenční/Kombinované studium Bc.
Specializace Finance podniku Prezenční/Kombinované studium Ing.
Specializace Účetnictví a daně Prezenční/Kombinované studium Ing.
Specializace Marketing a obchod Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.

Manažerská informatika

Manažerská informatika Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.
Specializace Internet v podnikání Prezenční/Kombinované studium Bc.

Dny otevřených dveří

25. ledna 2022

Přijímací řízení

Právě probíhá podávání přihlášek: https://www.slu.cz/opf/cz/podminkyprijriz

Studovat u nás můžeš BEZ PŘIJÍMAČEK!

Podrobné informace o škole

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné je součástí Slezské univerzity v Opavě. Za dobu své existence prošla Obchodně podnikatelská fakulta prudkým rozvojem, kdy na počátku své existence měla přes 300 studentů. V současnosti na fakultě studuje okolo 2000 studentů. Akademické prostředí je tvořeno 5 katedrami a 2 ústavy. 

Fakulta dnes představuje moderní, pružnou vzdělávací instituci, která má v regionu své důležité místo a poslání.


Fakulta je usídlena ve dvou areálech. V komplexu hlavní budovy, kde se kromě učeben a poslucháren nachází také vedení fakulty, katedry, menza aj. V areálu Na Vyhlídce je umístěna také vysokoškolská knihovna, koleje, tělocvična, posilovna aj. 
 

Nabízíme moderní vybavení, přístup do prestižních elektronických informačních zdrojů (databáze, elektronické časopisy a knihy), odborné akademické zázemí, zkušenosti významných odborníků z praxe, možnost získání odborných a vědecko-výzkumných dovedností prostřednictvím zapojování do řešení řady projektů financovaných z různých druhů grantů. Klademe důraz na dosažení vysoké odbornosti našich absolventů, jazykovou vybavenost i získání praktických zkušeností.
 

Diskuze