preview

Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  • Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
  • Tel.: 387 776 201

Popis

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí studium v bakalářských, magisterských a doktorských oborech v různých oblastech biologie, chemie, fyziky, matematiky a informatiky. Součástí nabídky je i víceoborové studium pro budoucí středoškolské učitele.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Biofyzika

Biofyzika Prezenční studium Bc.

Ekologie a ochrana prostředí

Péče o životní prostředí Prezenční studium Bc.

Matematika

Matematika pro vzdělávání Prezenční studium Bc.

Fyzika

Fyzika Prezenční studium Bc.
Fyzika pro vzdělávání Prezenční studium Bc.

Aplikovaná informatika (Applied Informatics)

Bioinformatics (Bioinformatika) Prezenční studium Bc.
Aplikovaná informatika Prezenční studium Bc.

Informatika

Informatika pro vzdělávání Prezenční studium Bc.

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika Prezenční studium Bc.

Biologie

Biologie Prezenční studium Bc.
Biologie pro vzdělávání Prezenční studium Bc.
Biomedicínská laboratorní technika Prezenční studium Bc.

Chemie

Chemie Prezenční studium Bc.
Chemie pro vzdělávání Prezenční studium Bc.

Biochemistry

Biological Chemistry (Biologická chemie) Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v prostorách fakulty v pátek 17. ledna 2020 od 9 do 14 hodin. 

Podrobné informace o škole

Studium je koncipováno tak, aby poskytovalo vhodnou příležitost zájemcům o teoretické i aplikované obory. V průběhu studia mají studenti možnost zapojit se do výzkumu nebo praxe a účastnit se v případě zájmu zahraničních expedicí, výzkumných pobytů a stáží. Výjimečnou příležitostí k získání mezinárodních zkušeností poskytují také obory Biological Chemistry a Bioinformatics, koncipované jako společné výukové programy s Univerzitou Johanna Keplera v Linci. Přírodovědecká fakulta JU se také soustředí na spolupráci se středními školami a to především vzdělávacími akcemi, které pořádá pro pedagogy a jejich žáky. Účastníci se tak mohou jednoduše seznámit s novinkami ve vědě a vyzkoušet si badatelskou práci v profesionálních laboratořích PřF JU.

  • Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
  • tel.: 387 776 201

Diskuze