preview

Agronomická fakulta MENDELU

Mendelova univerzita v Brně

Popis

Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době fakulta nabízí mnoho tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://af.mendelu.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/af.mendelu
Zaměření školy: Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 800
Počet přihlášených: 1600
Počet zapsaných: 650
Počet studentů: 2200
Počet absolventů od roku založení: 25090

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Doktorský program

Navazující magisterský program

FYTOTECHNIKA Prezenční studium Ing.
ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ Prezenční studium Ing.
ZOOTECHNIKA Prezenční studium Ing.
CHOV KONÍ A AGROTURISTIKA Prezenční studium Ing.
KRMIVÁŘSTVÍ Prezenční studium Ing.
RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE Prezenční studium Ing.
ZEMĚDĚLSKÉ INŽENÝRSTVÍ Prezenční/Kombinované studium Ing.
AGROBYZNYS Prezenční studium Ing.
TECHNOLOGIE POTRAVIN Prezenční studium Ing.
JAKOST A BEZPEČNOST POTRAVIN Prezenční studium Ing.
VÝŽIVA ČLOVĚKA Prezenční studium Ing.
PROVOZ TECHNIKY Prezenční studium Ing.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Prezenční/Kombinované studium Ing.
TECHNICKÉ ZNALECTVÍ A OCEŇOVÁNÍ Prezenční studium Ing.
AGROEKOLOGIE Prezenční studium Ing.
POZEMNKOVÉ ÚPRAVY A OCHRANA PUDY Prezenční studium Ing.
VODA V AGROEKOSYSTÉMU Prezenční studium Ing.
BIOTECHNOLOGIE ROSTLIN Prezenční studium Ing.
ŽIVOČIŠNÉ BIOTECHNOLOGIE Prezenční studium Ing.
PROFESNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ Prezenční studium Ing.

Bakalářský program

FYTOTECHNIKA Prezenční studium Bc.
ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ Prezenční studium Bc.
ZOOTECHNIKA Prezenční studium Bc.
RYBÁŘSTVÍ Prezenční studium Bc.
ZEMĚDĚLSKÉ INŽENÝRSTVÍ Prezenční/Kombinované studium Bc.
AGROBYZNYS Prezenční studium Bc.
TECHNOLOGIE POTRAVIN Prezenční studium Bc.
PROVOZ TECHNIKY Prezenční studium Bc.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Prezenční studium Bc.
TECHNICKÉ ZNALECTVÍ A OCEŇOVÁNÍ Prezenční studium Bc.
ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ Prezenční studium Bc.
MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE Prezenční studium Bc.
AGROEKOLOGIE Prezenční studium Bc.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY A OCHRANA PŮDY Prezenční studium Bc.
VODA V AGROEKOSYSTÉMU Prezenční studium Bc.
PROFESNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

7. 1., 21. 1. a 4. 2. 2022 

 

Přijímací řízení

PŘIHLÁŠKY KE STUDIUv rámci druhého kola přijímacího řízení do Bc. i NMgr. studia do 23. 8. 2021.

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na AF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. 

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia má podobu písemného testu z předmětů státní závěrečné zkoušky předcházejícího bakalářského studia na AF MENDELU. Pořadí uchazečů sestavené podle celkového počtu dosažených bodů je zásadním podkladem pro rozhodnutí pro přijetí.

Zahraniční uchazeč:

Děkan fakulty má ve své pravomoci pozvat zahraniční uchazeče do bakalářského studia k ústnímu pohovoru a individuálně přidělit počet bodů pro přijímací řízení. Zahraničním uchazečům do navazujícího magisterského studia může prominout přijímací zkoušku na základě písemné žádosti doručené před termínem přijímací zkoušky

Podrobné informace o škole

Fakulta nabízí: tradiční i nové studijní obory v širokém rozpětí, profesionální přístup, spojení s praxí a komerční sférou vč. mezinárodní spolupráce, moderní výukové a experimentální zázemí (např. skleníky, fytotrony, 2 vlastní pivovary a potravinářské poloprovozy, zkušebnu vozidel, stáje s hospodářskými zvířaty).

Ke zkvalitnění vzdělávacího procesu, ale také nutné relaxaci slouží Botanická zahrada a arboretum (součásti kampusu univerzity v Černých Polích) a Školní zemědělský podnik v Žabčicích. Studenti studují v multimediálních posluchárnách, k dispozici mají Informační centrum, čítárnu časopisů, knihovny a studovny s připojením k internetu. Ubytování a stravování studentů je zajištěno v několika zrekonstruovaných kolejích nedaleko areálu univerzity. Stravovat se mohou studenti v moderní jídelně, pizzérii, nebo mohou využít příjemnou univerzitní, vše v kampusu univerzity v Černých Polích. Sportovní vyžití studentů zajišťuje Centrum sportovních aktivit, které nabízí bohatý výběr indoor i outdoor aktivit.

Diskuze