preview

Fakulta strojní TU v Liberci

Technická univerzita v Liberci

Popis

Fakulta strojní je nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. Od roku 1953 ji úspěšně ukončilo více než 10 000 studentů. Výhodou studia na FS je výborné uplatnění absolventů v mnoha odvětvích průmyslu, ve vědě a výzkumu i v netechnických profesích a také možnost získání stipendií různého typu a široká nabídka studijních pobytů na zahraničních vysokých školách.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.fs.tul.cz
Facebook: https://www.facebook.com/FakultaStrojniTUL
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

N0722A270001 Technologie plastů a kompozitů

Technologie plastů a kompozitů Prezenční studium Ing.

P0715D270001 Stavba strojů a zařízení

Stavba strojů a zařízeníení Prezenční studium Ph.D.

M 2301 Strojní inženýrství

Aplikovaná mechanika Prezenční studium Ing.

P0715D270004 Aplikovaná mechanika

Aplikovaná mechanika Prezenční studium Ph.D.

B0715A270008 Strojírenství

Strojírenství Prezenční studium Bc.

N 2301 Strojní inženýrství

Strojírenská technologie a materiály Prezenční studium Ing.
Konstrukce strojů a zařízení Prezenční studium Ing.
Inovační inženýrství Prezenční studium Ing.
Výrobní systémy a procesy Prezenční studium Ing.

P0788D270002 Technologie a materiály

Technologie a materiály Prezenční studium Ph.D.
  • Fakulta strojní TU v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Studentská 2, 461 17 Liberec
  • tel.: +420 485 353 767
  • www.fs.tul.cz

Diskuze