preview

Fakulta umění a architektury TU v Liberci

Technická univerzita v Liberci

  • Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
  • Tel.: +420 485 353 506

Popis

Fakulta je zaměřená umělecky a technicky. Fakulta chce zprostředkovat svým absolventům vnímání architektury ve všech jejích aspektech. Klade přitom důraz na tvořivé a koncepční zaměření práce architekta. Fakulta usiluje o vytvoření dynamického studia, odpovídajícího současnému stavu a vývoji názorů na výuku architektury ve světě a doprovázeného mobilitou studentů i vyučujících.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Architektura a stavebnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

N 8208 Design

Design prostředí Prezenční studium MgA.

P 8206 Výtvarná umění

Výtvarná umění Prezenční studium Ph.D.

N 8206 Výtvarná umění

Vizuální komunikace - digitální média Prezenční studium MgA.

N 3501 Architektura a urbanismus

Architektura Prezenční studium MgA.

B 8206 Výtvarná umění

Vizuální komunikace Prezenční studium BcA.

B 3501 Architektura a urbanismus

Architektura Prezenční studium BcA.

B 8208 Design

Design prostředí Prezenční studium BcA.

Podrobné informace o škole

Zvláštní důraz je při výuce kladen na ateliérovou práci. Vzhledem k poskytnutí stálého pracovního místa ve škole každému studentovi je požadováno i zpracování všech ateliérových úkolů v ateliéru za přítomnosti vyučujících a v trvalém dialogu s nimi. V ateliéru jsou řešeny nejen úkoly architektonické a výtvarné, ale i konstrukční a souvisejících profesí. Přednostně je podporována výuka angličtiny jako hlavního cizího jazyka. V rozsahu volitelných a nepovinných studijních předmětů mají studenti možnost profilovat své studium. Finančně náročné položky studia (materiál, rozmnožovací práce, exkurze) hradí fakulta pouze částečně, v rozsahu svých možností.

Základem FUA je společná velký ateliér, ve kterém má každý student své vlastní místo pro tvorbu. Ateliér je zároveň místo všech konzultací, odevzdávek, výstav a společných akcí. Fakulta má vlastní velmi dobře vybavenou a aktualizovanou knihovnu, která obsahuje kolem 7 tisíc svazků. Akvizice je prováděna konkrétně v souvislosti s tématy výuky na FUA. Knihovna je v bezprostřední blízkosi velkého ateliéru a má vlastní otevírací dobu až do 24 hodin. V čítárně univerzitní knihovny je navíc k dispozici přes 20 aktuálních zahraničních časopisů z oburu umění a architektury.Fakulta nabízí také vybavenou dílnu pro fyzické modely a 3D dílnu s možností laserového řezání a tisknuní 3D modelů. FUA disponuje také fotografickým ateliérem s odborníkem, jenž modely fotografuje. Samozřejmostí je také počítačová místnost.

  • Fakulta umění a architektury TU v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
  • tel.: +420 485 353 506

Diskuze