preview

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci

Technická univerzita v Liberci

  • Univerzitní náměstí 1410/1, 460 17 Liberec

Popis

Vzdělávání učitelů v Liberci má více než dvousetletou tradici. Učitelé se zde systematicky připravovali již od roku 1779 v tzv. preparandách a 16. září 1892 byl ve škole na Keilově vrchu slavnostně otevřen první ročník Učitelského ústavu. Po válce bylo zřízeno nejprve Pedagogické gymnázium, pak Pedagogická škola a v roce 1959 Pedagogický institut, který byl ale záhy zrušen poté, co Pedagogický institut v Ústí nad Labem dosáhl přeměny na Pedagogickou fakultu. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Pedagogika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Informatika se zaměřením na vzdělávání

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Podrobné informace o škole

Poslední promoce absolventů se konaly v divadle 26. června 1966. Založením Fakulty pedagogické jako součásti Technické univerzity v Liberci (původně VŠST) v roce 1990 se tradice vzdělávání učitelů v Liberci obnovila a navíc se v naší republice netradičně, ale velice účinně skloubily univerzitní formy a obsah vzdělávání s technickými studijními obory a vyučovacími postupy. Současný počet studentů se pohybuje kolem 3 tisíc. Vzdělávají se v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech členěných do více než čtyřiceti studijních oborů a v programech celoživotního vzdělávání.

  • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Univerzitní náměstí 1410/1, 460 17 Liberec

Diskuze