preview

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (UK)

Univerzita Karlova

  • Husova 3, 30605 Plzeň
  • Tel.: +420377593400

Popis

Studium na lékařské fakultě vyžaduje od našich studentů vysoké intelektuální schopnosti a dobré morální kvality. Studenti se neučí pouze všechna fakta o lékařské práci, ale jsou také seznámeni se základy vědecké práce a jsou vedeni k samostatné činnosti. Úmyslem fakulty není produkovat velké množství absolventů, ale vyučit profesionálně a morálně dobře připravené lékaře vysoké kvality, kteří jsou ochotní zlepšovat své znalosti a rozvíjet lékařskou vědu.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Lékařství a farmacie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 250
Počet přihlášených: 2370
Počet zapsaných: 288
Počet studentů: 1929
Počet absolventů od roku založení: 9000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Všeobecné lékařství

Zubní lékařství

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se konají formou písemných testů z fyziky, chemie a biologie a jsou jednokolové.

Podrobné informace o škole

Lékařská fakulta v Plzni je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karloy v Praze. Byla založena dekretem prezidenta republiky dr. E. Beneše v roce 1945. Na LF je možné studovat magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a celou řadu doktorských studijních programů. Podrobnosti o studiu je možné získat na www.lfp.cuni.cz.

  • Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (UK)
  • Univerzita Karlova
  • Husova 3, 30605 Plzeň
  • tel.: +420377593400

Diskuze