preview

Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)

Univerzita Karlova

Popis

Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945, zpočátku jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství, později se stala samostatnou fakultou Univerzity Karlovy. Výuka studentů je zajišťována obory teoretickými, preklinickými, klinickými i preventivními. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.lfhk.cuni.cz
Facebook: https://www.facebook.com/lekarska.fakult…ove
Zaměření školy: Lékařství a farmacie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Všeobecné lékařství

Zubní lékařství

Všeobecné ošetřovatelství

Dny otevřených dveří

Fakulta každoročně pořádá den otevřených dveří a setkání pro uchazeče o studium medicíny. Jedinečnou příležitostí, jak lépe poznat svůj budoucí obor, je Medikemp, kde si středoškoláci mohou vlastnoručně vyzkoušet mnoho lékařských postupů a dovedností, seznámit se s fakultou i jejími studenty, ale také s Hradcem Králové, městem, kde fakulta sídlí. Přihlášky na Medikemp je možné podávat v březnu a dubnu a samotný kurz probíhá na přelomu srpna a září.

Přijímací řízení

Přihlášky lze podávat od října do konce února. Přijímací zkouška je pak obvykle v červnu a zápis do studia v červenci či v září v závislosti na maturitních vysvědčeních a dalších okolnostech. O přijetí ke studiu rozhoduje výsledek přijímacího testu ze základních oborových předmětů tedy biologie, somatologie, chemie a fyziky. Mimo test nejsou udělovány žádné bonifikace za výsledky na střední škole či volnočasové aktivity. Test je složen z uzavřených otázek s mnohočetným výběrem a jeho vzor si mohou uchazeči prohlédnout na webu fakulty: https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Magisterske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/ Je zde k dispozici i doporučená literatura a výčet tematických okruhů a pokud by uchazeči potřebovali s přípravou pomoc, fakulta organizuje vlastní Přípravný kurz (https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Pripravny-kurz-ke-studiu/)

Podrobné informace o škole

Teoretické katedry dávají studentům základní znalosti nutné pro správné pochopení morfologických, funkčních a patologických procesů v organismu. Kliniky, ústavy a oddělení Fakultní nemocnice seznamují studenty především se základními způsoby vyšetřování, s laboratorními metodami, s diferenciální diagnostikou a principy léčby. Velký důraz je kladen na praktickou výuku.

  • Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)
  • Univerzita Karlova
  • Šimkova 870, 50003 Hradec Králové
  • www.lfhk.cuni.cz

Diskuze