preview

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Univerzita Karlova

Popis

Právnická fakulta je jednou ze čtyř fakult, které tvořily Univerzitu Karlovu při jejím založení v letech 1347/1348. V její historii se odráží vývoj práva a právnického vzdělávání ve střední Evropě. Dnes je Právnická fakulta UK s více než čtyřmi tisíci studenty v magisterském a doktorském studiu jednou z největších právnických škol v Evropě. Spolupracuje s desítkami zahraničních právnických fakult a univerzit po celém světě jak ve výměnách studentů a učitelů, tak v oblasti bádání a vědy.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

Facebook: https://www.facebook.com/Právnická-fakul…=ts
Zaměření školy: Právo
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 650
Počet přihlášených: 3100
Počet zapsaných: 550
Počet studentů: 4500

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Právo a právní věda

Doktorské studium Prezenční studium Ph.D.
Státní rigorózní zkouška Prezenční studium JUDr.
Magisterské Prezenční studium Mgr.

Přijímací řízení

viz 

http://www.prf.cuni.cz/informace-pro-uchazece-1404049701.html

Podrobné informace o škole

Právnická fakulta UK nabízí studium jediného univerzálního studijního programu právo a právní věda, oboru právo.

Studijní program právo a právní věda, obor právo, je pětiletý, nedělený magisterský studijní program, koncipovaný v prezenční formě studia. Absolvent získává teoretický a praktický základ všech základních oborů českého práva v kontextu mezinárodního a evropského práva, v mezinárodním srovnání a v širších společenskovědních souvislostech.

Vzdělání lze uplatnit jak v tradičních právnických povoláních soudce, státního zástupce, advokáta či notáře, tak i v řadě jiných oborů veřejné i soukromé sféry.

V rámci studijního programu se studenti soustředí též na cizí jazyky, zejména na odbornou terminologii a na zvládnutí moderních technologií.

Kromě teoretického vědního základu jednotlivých právních oborů se stále větší důraz klade na využívání výukových metod založených na rozboru konkrétních případů, na aplikaci teoretických poznatků a na spolupráci s právní praxí.

Vedle předmětů společného základu si mohou studenti vybírat ze široké nabídky povinně volitelných předmětů vyučovaných v češtině i v cizích jazycích.

Každoročně vyjíždí cca 170 studentů na studijní pobyty na prestižní evropské i mimoevropské univerzity.

Počet zahraničních studentů studujících v angličtině každoročně stoupá a letos dosáhl čísla 180.

Na fakultě aktivně působí 6 studentských spolků, které vyvíjejí rozsáhlou a rozmanitou činnost – organizují besedy s významnými politiky a právníky, kurzy pro studenty atd.

Fakulta pořádá i společenské akce pro studenty, zaměstnance a absolventy (např. reprezentační ples, vánoční koncert v Karolinu).

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
  • Univerzita Karlova
  • nám. Curieových 7, 116 40 Praha
  • tel.: +420221005111

Diskuze