preview

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK)

Univerzita Karlova

Popis

Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy, byla založena 1. června 1990. V současné době je hlavním cílem fakulty rozvíjet pedagogickou a výzkumně-analytickou činnost a rozšiřovat profesní přípravu v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, komunikačních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.fsv.cuni.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/fsvuk
Twitter: https://twitter.com/FSV_UK
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekonomické studia

Ekonomie a finance Prezenční studium Bc.
Economics and Finance Prezenční studium Bc.
Ekonomie a finance Prezenční studium Mgr.
Economics and Finance Prezenční studium Mgr.
Corporate Strategy and Finance Prezenční studium Mgr.
International Economic and Political Studies Prezenční studium Mgr.
Ekonomie a finance Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Ekonomie a ekonometrie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Economics and Finance Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Economics and Econometrics Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Komunikační studia

Žurnalistika Prezenční studium Bc.
Mediální studia Prezenční studium Bc.
Marketingová komunikace a public relations Prezenční studium Bc.
Žurnalistika Prezenční studium Mgr.
Mediální studia Prezenční studium Mgr.
Mediální studia Kombinované studium Mgr.
Strategická komunikace Prezenční studium Mgr.
Media and Area Studies Prezenční studium Mgr.
Media and Communication Studies Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Mediální a komunikační studia Prezenční/Kombinované studium Ph.D

Mezinárodní studia

Česko-německá studia Prezenční studium Bc.
Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia Prezenční studium Bc.
Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia Kombinované studium Bc.
Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny Kombinované studium Bc
History and Area Studies Prezenční studium Bc.
Teritoriální studia se specializací Evropská studia Prezenční studium Mgr.
Teritoriální studia se specializací Balkánská, euroasijská a středoevropská studia Prezenční studium Mgr.
Teritoriální studia se specializací Západoevropská studia Prezenční studium Mgr.
Teritoriální studia se specializací Severoamerická studia Prezenční studium Mgr.
Teritoriální studia se specializací Německá a rakouská studia Prezenční studium Mgr.
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Ruská a eurasijská studia Kombinované studium Mgr.
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Balkánská a středoevropská studia Kombinované studium Mgr.
Německá a středoevropská studia Prezenční studium Mgr.
Balkan, Eurasian and Central European Studies Prezenční studium Mgr.
European Politics and Society Prezenční studium Mgr.
Master in Area Studies Prezenční studium Mgr.
Media and Area Studies Prezenční studium Mgr.
Moderní dějiny Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Area Studies Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Modern history Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Mezinárodní teritoriální studia Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Politologické studia

Politologie a mezinárodní vztahy Prezenční studium Bc.
Politics, Philosophy and Economics Prezenční studium Bc.
Politologie a veřejná politika Prezenční studium Bc.
Politologie Prezenční studium Mgr.
Bezpečnostní studia Prezenční studium Mgr.
Mezinárodní vztahy Prezenční studium Mgr.
Geopolitical Studies Prezenční studium Mgr.
International Relations Prezenční studium Mgr.
International Economic and Political Studies Prezenční studium Mgr.
International Security Studies Prezenční studium Mgr.
Politologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Mezinárodní vztahy Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
International Relations Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Political Science Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Sociologické studia

Sociologie se specializací Studia současných společností Prezenční studium Bc.
Sociologie se specializací Sociální antropologie Prezenční studium Bc.
Sociologie a sociální politika Prezenční studium Bc.
Demografie se specializací Demografie s veřejnou a sociální politikou Prezenční studium Bc.
Social Sciences Prezenční studium Bc.
Sociologie Prezenční studium Mgr.
Veřejná a sociální politika Prezenční studium Mgr.
Public and Social Policy Studies Prezenční studium Mgr.
Sociology of Contemporary Societies Prezenční studium Mgr.
Society, Communication and Media Prezenční studium Mgr.
Sociologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Veřejná a sociální politika Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Public and Social Policy Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Sociology Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Dny otevřených dveří

Záznamy online dne otevřených dveří jsou dostupné na Facebooku FSV UK nebo na odkazu Den na FSV UK - dopolední záznam a Den na FSV UK online

Přijímací řízení

Podmínky přijetí se liší dle zvoleného programu/oboru. Podrobné informace naleznete u každého programu/oboru v sekci Přihláška a podmínky přijímacího řízení.

Podrobné informace o škole

Převážná většina oborů je otevírána v prezenční podobě, většinou v českém jazyce, několik oborů je akreditováno též v anglickém jazyce. Na FSV UK studuje více než 4000 studentů. Členové jednotlivých institutů fakulty a dvou výzkumných center v rámci českých a evropských grantů rozvíjejí teorii, metodologii a empirický výzkum ve všech hlavních oblastech společenských věd. K integraci a koordinaci výzkumu, stejně jako mezioborové komunikaci, významnou měrou přispívají pravidelně pořádané konference.

  • Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK)
  • Univerzita Karlova
  • Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha
  • tel.: +420 222 112 111
  • http://www.fsv.cuni.cz/

Diskuze