preview

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (UK)

Univerzita Karlova

  • , Praha

Popis

Fakulta humanitních studií vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti Univerzity Karlovy založeného roku 1990. V souladu se záměrem, s nímž byla v roce 2000 založena, sleduje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze i nadále především následující dílčí cíle: poskytovat vysokoškolské vzdělání v humanitních oborech, vědecky pracovat v širokém rozsahu věd o člověku a lidské společnosti a dále rozvíjet systém studia s individuálním kurikulem. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Fakulta nabízí dělené studium v bakalářském, magisterském a doktorském stupni, programy celoživotního vzdělávání a podporuje mezinárodní výměny studentů.

  • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (UK)
  • Univerzita Karlova
  • , Praha

Diskuze