preview

Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové

Univerzita Hradec Králové

Popis

Pestrá nabídka učitelských i neučitelských programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké.

Specifickou vlastností studijní nabídky pedagogických oborů je tzv. volná kombinovatelnost učitelských specializací. Jako jediná fakulta v Česku nabízíme souvislá magisterská studia v rámci učitelství pro 2. stupeň ZŠ, pochopitelně s možností tvorby volných kombinací.

 

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakult…sky
Facebook: https://www.facebook.com/pdf.uhk.cz/
Zaměření školy: Pedagogika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk

Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk Prezenční studium Bc.

Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk

Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk Prezenční studium Bc.

Učitelství pro mateřské školy

Učitelství pro mateřské školy Prezenční studium Bc.
Učitelství pro mateřské školy Prezenční studium Bc.

Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk

Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk Prezenční studium Bc.

Transkulturní komunikace

Transkulturní komunikace Prezenční studium Bc.
Transkulturní komunikace Prezenční studium Bc

Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk

Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk Prezenční studium Bc.

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Etická výchova se zaměřením na vzdělávání

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Grafická a intermediální tvorba

Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání

Jazyková a literární kultura

Náboženská výchova

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika Prezenční studium Bc.

Sbormistrovství chrámové hudby

Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání

Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.

Sociální patologie a prevence

Sociální pedagogika

Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních

Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Textilní design

Textilní tvorba

Učitelství praktického vyučování

Učitelství pro střední školy - anglický jazyk a literatura

Učitelství pro střední školy - francouzský jazyk a literatura

Učitelství pro střední školy - hra na nástroj a sólový zpěv

Učitelství pro střední školy - hudební výchova

Učitelství pro střední školy - německý jazyk a literatura

Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura

Učitelství pro střední školy - sbormistrovství

Učitelství pro střední školy - tělesná výchova

Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova

Učitelství pro střední školy - základy techniky

Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literatura

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literatura

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova Prezenční studium nMgr.

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky

Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy a střední školy

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

Základy techniky se zaměřením na vzdělávání

Dny otevřených dveří

7. - 8. ledna 2022

Přijímací řízení

Seznam programů a oborů nabízených v rámci přijímacího řízení je k dispozici v části Studijní obory.

Přehled nabízených programů celoživotního vzdělávání, informace potřebné pro přihlášení na tyto programy (včetně elektronické přihlášky pro celoživotní vzdělávání) jsou zveřejněné na stránkách Centra celoživotního vzdělávání.
 

Důležité termíny:

  • Konkrétní termíny přijímacího řízení jsou postupně zveřejňované v IS/STAG v části Přijímací řízení (po přihlášení).
  • Přijímání přihlášek do bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů a oborů bylo ukončeno
  • Podání přihlášky pro doktorské studijní programy bylo ukončeno

Podrobné informace o škole

Absolventům je podle typu studijního programu udělován titul bakalář, magistr nebo doktor. Kromě toho může být na základě rigorózního řízení udělen titul doktor filozofie.

Sleduj nás: #pdf_uhk.cz

 

 

Diskuze