preview

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové (UHK)

Univerzita Hradec Králové

Popis

​Na PřF, nejmladší fakultě UHK, studují v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech nejen budoucí učitelé přírodních věd, ale i chemici, toxikologové, fyzici, biologové, matematici a informatici. Vyučující kromě výuky studentů vlastní fakulty zajišťují významnou část přírodovědného vzdělání studentů PdF a FF UHK a věnují se i odborné přípravě talentované mládeže.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.uhk.cz/prf
Facebook: https://www.facebook.com/prf.uhk.cz/
Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 365
Počet přihlášených: 612
Počet zapsaných: 251
Počet studentů: 647
Počet absolventů od roku založení: 3000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Informatika

Informatika se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Chemie - specializace Toxikologie a analýza škodlivin Prezenční studium Bc.
Chemie - specializace Bioorganická chemie Prezenční studium Bc.
Učitelství chemie a biologie pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Učitelství matematiky a chemie pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Chemie - specializace Toxikologie a analýza škodlivin Prezenční studium Mgr.
Chemie - specializace Bioorganická chemie Prezenční studium Mgr.
Toxikologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Chemie - specializace Analýza biomolekul Prezenční studium Mgr.

Fyzika

Fyzika se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Fyzikální měření a modelování Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Didaktika fyziky Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Biologie

Biologie se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Biologie a ekologie Prezenční studium Bc.
Učitelství chemie a biologie pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Biologie a ekologie - spec. biologie rostlin Prezenční studium Mgr.
Biologie a ekologie - spec. biologie živočichů Prezenční studium Mgr.
Aplikovaná biologie a ekologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Biologie a ekologie - spec. experimentální biologie Prezenční studium Mgr.

Matematika

Matematika se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Učitelství matematiky a chemie pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

Všechny zájemce o studium zveme na Dny otevřených dveří, v budově PřF UHK v kampusu Na Soutoku!

Informace o DOD najdete zde

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu přijímá děkanát Přírodovědecké fakulty UHK v Hradci Králové pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronického formuláře.

Informace o přijímacím řízení naleznete zde

Požadavky naleznete v detailu jednotlivých programů zde


Termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webu školy. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván zvacím dopisem s podrobnými instrukcemi.

O přijetí ke studiu budou uchazeči informováni pouze elektronicky a výsledky naleznou na webu e-přihlášky.

Podrobné informace o škole

Pro Pedagogickou fakultu zajišťuje výuku biologie, fyziky, chemie, informatiky, matematiky a oborových didaktik těchto předmětů u studentů učitelských studijních oborů, a to nejen v bakalářském a navazujících magisterském, ale také v doktorském studiu.

  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové (UHK)
  • Univerzita Hradec Králové
  • Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové
  • tel.: + 420 493 332 800
  • e-mail: prf.studijni@uhk.cz
  • www.uhk.cz/prf

Diskuze