preview

Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové

Univerzita Hradec Králové

Popis

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové je mladou, inovativní, dynamicky se rozvíjející školou, která buduje svou prestiž na základě poskytování kvalitního vzdělání v otevřeném a přátelském prostředí #ffuhk. Dnes na fakultě studuje téměř tisíc studentů v nejrůznějších bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Od akademického roku 2017/2018 je součástí FF UHK i Ústav sociální práce. 

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF
Facebook: https://www.facebook.com/ff.uhk.cz/
Instagram: https://www.instagram.com/ff_uhk/
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Historické vědy

Prezentace a ochrana kulturního dědictví Prezenční studium Bc.

Politologie

Politologie - africká studia Prezenční studium Mgr.

Archeologie

Archeologie Prezenční studium Bc.

Historické vědy - Archivnictví

Historické vědy - Archivnictví Prezenční studium Mgr.

Filozofie

Filozofie a společenské vědy Prezenční studium Bc.

Archeologie

Archeologie Prezenční studium Ph.D.

Sociologie

Sociologie obecná a empirická Prezenční studium Bc.

Politologie

Political Science (v anglickém jazyce) Prezenční studium Bc.

Politologie

Latinskoamerická studia Prezenční studium Ph.D.

Sociální práce

Specializace Sociální práce v preventivních službách Prezenční studium Bc.
Specializace Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností Prezenční studium Bc.
Specializace Sociální práce ve veřejné správě Prezenční studium Bc.

Technická podpora humanitních věd

Počítačová podpora v archivnictví Prezenční studium Bc.

Filozofie

Filozofie Prezenční studium Ph.D.

Politologie

Politologie Prezenční studium Bc.

Archeologie

Archeologie Prezenční studium Mgr.

Filozofie

Filozofie Kombinované studium Ph.D.

Politologie

Africká studia Prezenční studium Ph.D.

Politologie

Politologie - latinskoamerická studia Prezenční studium Mgr.

Mezinárodní teritoriální studia

Central European Studies (v anglickém jazyce) Prezenční studium Mgr.
Latin American Studies (v anglickém jazyce) Prezenční studium Ph.D.
African Studies (v anglickém jazyce) Prezenční studium Ph.D.

Filozofie

Filozofie Prezenční studium Mgr.

Digitální historické vědy

Digitální historické vědy Prezenční studium Bc.

Archeologie

Archeologie Kombinované studium PhD.

Přijímací řízení

Přijímací řízení do bakalářských studijních oborů se konají zpravidla formou písemného testu. V případě navazujících magisterských oborů volí některé katedry Filozofické fakulty UHK v rámci přijímacího řízení také ústní pohovor. Při splnění podmínek definovaných katedrami mohou být uchazeči přijati i bez přijímají zkoušky. 

!!! Projekt pro uchazeče o Bc. studium - FFree index FF UHK - Sbírejte body k přijímačkám už nyní!

FFree index je unikátní projekt Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, do něhož se může zapojit každý, kdo na ní chce studovat jeden z bakalářských programů.

O co v něm jde?

Uchazeči se nejdříve zaregistrují a poté sbírají kredity za návštěvy nejrůznějších přednášek a jiných vzdělávacích akcí fakulty v průběhu akademického roku. Letos však pouze v online podobě. Po uplynutí termínu, do kterého je možné body sbírat, se nasbírané kredity přepočítají na body k přijímačkám. Maximum, které mohou uchazeči díky FFree indexu získat, je 10 bodů.

Více na www.uhk.cz/ffreeindex!

Podrobné informace o škole

Hlavním posláním FF UHK je zajišťování vysokoškolského vzdělávání a vědecké činnosti v oblastech náležejících do tradičního zaměření fakult filozofického směru, jakými jsou historie, archivnictví, politologie, archeologie, filozofie a sociologie.

Nabízíme ale vzdělání i v několika specifických a jedinečných studijních programech či oborech jako jsou Prezentace a ochrana kulturního dědictví, Politologie – latinskoamerická studia nebo Politologie – africká studia. Od akademického roku 2020/2021 vyučujeme ve spolupráci s dalšími fakultami UHK také dva učitelské programy: Historie se zaměřením na vzdělávání a Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. 

Výuka a působení akademického sboru jsou úzce vázány na výzkum, který je prováděn ve všech oblastech a dosahuje relevantních výsledků. Široké spektrum činností a kvalita výsledků vytváří z FF UHK vyhledávanou vysokou školu, jež je partnerem mnoha tuzemských a zahraničních institucí.

Proč studovat na naší fakultě?

● Protože Vám nabídneme moderní a žádané studijní obory, z nichž některé nemůžete studovat nikde jinde v ČR či střední Evropě.

● Protože se při studiu u nás můžete podívat do různých zemí Evropy, Afriky, Asie i Ameriky.

● Protože nejsme fakulta s velkým počtem studentů, a můžeme Vám proto nabídnout osobní přístup.

● Protože máme dobře vybavené učebny včetně počítačových a spoustu vyučujících, které stojí za to si poslechnout.

● Protože na fakultě řešíme zajímavé věci a jako studenty Vás k tomu přizveme.

Proč studovat v Hradci Králové?

● Protože město bylo v posledních letech několikrát po sobě vyhlášeno nejlepším místem pro život v ČR.

● Protože v Hradci je všude blízko a fakulta sídlí přímo uprostřed města v historické budově na břehu Labe a na kraji parku.

● Protože v Hradci nejsou jen vysoké školy, veřejné knihovny, ale také divadla, kina, koncerty, lázně, spousta kulturních akcí i útulných hospůdek.

 

 

Diskuze