preview

Filozofická fakulta UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Popis

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla založena 1. 9. 2006 v souvislosti s transformací Pedagogické fakulty UJEP. V současné době je FF UJEP složená z následujících pracovišť:

Katedra germanistiky

- Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání

Katedra historie

- Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví 

Katedra politologie a filozofie

Ústav slovansko-germánských studií

Jazykové centrum

http://ff.ujep.cz/

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://ff.ujep.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/ffujep/
Twitter: https://www.instagram.com/ffujep/
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bakalářský studijní program

Katedra politologie a filozofie Prezenční studium Bc.
Katedra germanistiky Prezenční studium Bc.
Katedra historie Prezenční studium Bc.

Kombinované studium

Katedra historie Prezenční studium
Katedra germanistiky Prezenční studium

Doktorské studium

Katedra historie Prezenční studium PhD.
Katedra germanistiky Prezenční studium PhD.

Navazující magisterský studijní program

Katedra politologie a filozofie Prezenční studium Mgr.
Katedra germanistiky Prezenční studium Mgr.
Katedra historie Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

http://ff.ujep.cz

 

Přijímací řízení

Aktuální informace o otevíraných oborech a přijímacím řízení najdete na:

http://ff.ujep.cz/prijimacky

 

Podrobné informace o škole

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla založena 1. 9. 2006 v souvislosti s transformací Pedagogické fakulty UJEP. V současné době jsou jejími pracovišti:

 

Katedra germanistiky, která poskytuje vzdělání budoucím učitelům němčiny a zároveň rozvíjí studium věnované obecněji německému jazyku a kultuře, kvalitu studia podporují zahraniční lektoři a četné vazby tohoto pracoviště na germanistická pracoviště především v Německu a Rakousku i řadě dalších evropských zemích.

 

Katedra historie, vzdělává studenty ve více než deseti oborech v programu Historické vědy, má nejdelší tradici strukturovaného studia na UJEP vůbec, již řadu let vychovává i absolventy v navazujících magisterských oborů. Akreditováno je doktorské studium českých dějin, které je možné studovat v také v německém jazyce. Katedra má mimořádné zázemí ve svém Centru dokumentace a digitalizace památek, které je špičkově vybaveno pro moderní dokumentační technologie (fotogrammetrie, 3Dskenování) umožňuje kvalitní přípravu studentů v praktických disciplínách souvisejících s oborem dokumentace památek, využívat ji mohou i budoucí učitelé či archiváři.

 

Katedra politologie a filozofie v současné době zabezpečuje vedle studijních oborů politologie, filozofie či základy humanitní vzdělanosti (specializace politologie a estetika) též vzdělání učitelů občanské výchovy a základů společenských věd. V loňském roce byl též akreditován a poprvé otevřen obor politická filozofie v navazujícím magisterském stupni. Katedra svým studentům pravidelně představuje zajímavé osobnosti politického a veřejného života v ČR.

 

Ústav slovansko-germánských studií je vědecko-výzkumným pracovištěm fakulty, které je zaměřeno na česko-německé vztahy a dějiny Němců v českých zemích, zároveň se podílí na zabezpečení studia novověkých a moderních dějin.

 

FF má více něž třicet smluv se zahraničními univerzitami, díky kterým mají studenti řadu možností část studia absolvovat v cizině. Zahraniční studium je podporováno i z jiných zdrojů. Každá katedra studentům poskytuje dobré zázemí v moderně vybavených knihovnách a studovnách. 

  • Filozofická fakulta UJEP v Ústí n.L.
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • tel.: 475 286 400
  • http://ff.ujep.cz/

Diskuze