preview

Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Popis

Přírodovědecká fakulta ústecké univerzity je moderní vysokoškolskou institucí, zároveň největší v ústeckém regionu zaměřenou na vzdělávání a rozvoj poznání v oblasti přírodních oborů. Kromě více než šedesátileté tradice nabízí netradiční zázemí v podobě přírodních krás severních Čech (údolí Labe, Národní park České Švýcarsko a České středohoří). Doménou zdejší univerzity je takřka rodinné prostředí a individuální přístup ke studentům.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://prf.ujep.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/Prirodovedecka.…JEP
Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 368

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekologie a ochrana prostředí

Analytická chemie životního prostředí a toxikologie Prezenční studium Mgr.

Fyzika

Fyzika Prezenční studium Bc.

Fyzika

Počítačové modelování ve vědě a technice Prezenční studium Mgr.
Počítačové modelování ve vědě a technice Kombinované studium Bc.
Počítačové modelování ve vědě a technice Prezenční studium Bc.
Computer Modelling in Science and Technology Prezenční studium Ph.D.
Počítačové modelování ve vědě a technice Prezenční studium Ph.D.

Nanotechnologie

Aplikované nanotechnologie Prezenční studium Ph.D.
Aplikované nanotechnologie Prezenční studium Mgr.
Aplikované nanotechnologie Prezenční studium Bc.

Biologie

Biologie Prezenční studium Mgr.
Biologie Prezenční/Kombinované studium Bc.

Geografie

Geografie Prezenční studium Mgr.
Geographies of Transformations Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Geografie Prezenční studium Bc.
Geografie transformací Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Aplikovaná informatika Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Dvouoborová studia učitelství - více informací na www.univerzitaseveru.cz

Matematika

Matematika ve firmách a veřejné správě Prezenční studium Bc.

Chemie a toxikologie

Chemie a toxikologie Prezenční/Kombinované studium Bc.

Aplikované plazmové technologie

Aplikované plazmové technologie Prezenční studium Mgr.

Dvouoborová studia - více informací na www.univerzitaseveru.cz

Dny otevřených dveří

online 6. 2. 2021 

https://prf.ujep.cz/cs/dod2021

Přijímací řízení

Přihlášky v 2. kole do 26. 8. 2021

https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni 

https://www.univerzitaseveru.cz/

Podrobné informace o škole

Fakulta zajišťuje vysokoškolské vzdělání všech tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) jak pro odborníky v přírodovědných oborech, tak pro přípravu učitelů pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy v přírodovědných předmětech. Spolupracuje s řadou českých i zahraničních partnerů, včetně soukromého sektoru.

Studijní programy

Fakulta nabízí širokou škálu oborů, počínaje biologií a fyzikou přes geografii a informační technologie po matematiku a chemii, v prezenční či kombinované formě studia. Mezi mladé obory vyučované na fakultě patří Aplikované nanotechnologie, Toxikologie a analýza škodlivin a Počítačové modelování ve vědě a technice.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v institucích veřejné správy, orgánech a institucích Evropské unie, ochrany přírody, krajinném plánování, laboratořích, výzkumných ústavech, dále v cestovním ruchu, jako správci sítí či programátoři, vývojáři webových aplikací, a to jak ve státní, tak soukromé sféře. V neposlední řadě se uplatní jako učitelé přírodovědných předmětů na základních a středních školách.

Více informací na http://prf.ujep.cz.

  • Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L.
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem Ústí nad Labem
  • tel.: +420 475 286 655
  • http://prf.ujep.cz/

Diskuze