preview

Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

  • Čeké mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  • Tel.: 475 283 111

Popis

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je již téměř padesát let pedagogickým, vědeckým a kulturně vzdělávacím centrem regionu. Pedagogická fakulta je největší fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Pedagogika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Andragogika maior

Andragogika se specializací personální rozvoj

Anglická filologie

Anglická filologie maior

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání maior

Angličtina pro tlumočení a překlad

Aplikovaná fyzika

Aplikovaná chemie

Podrobné informace o škole

Připravuje studenty na budoucí učitelská a neučitelská povolání. Ve svých prostorách, kolejích a sportovních halách poskytuje zázemí pro 3400 studentů v prezenčním studiu a pro dalších 600 studentů v kombinované formě studia. Jejich profesní přípravu zajišťuje 18 vědecko-pedagogických pracovišť, centrum pedagogické praxe, centrum jazykové přípravy, centrum interkulturního vzdělávání a oddělení multimediálních prostředků. Vzdělávací činnost fakulty byla dříve jednostranně zaměřena na přípravu učitelů základních a středních škol. V současné době jsou otevřeny i neučitelské studijní obory, řada dalších se k otevření připravuje, a to jak v pregraduální, tak i v postgraduální přípravě. Fakulta též nabízí možnost celoživotního vzdělávání včetně studia oborů v rámci akreditovaných studijních programů.

  • Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n.L.
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Čeké mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  • tel.: 475 283 111

Diskuze