preview

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Popis

Fakulta připravuje v současné době technicko-ekonomické pracovníky v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu Strojírenská technologie, bakalářském a magisterském studijním programu Strojírenství. V rámci studijního programu Energetika získala fakulta v roce 2015 akreditaci pro magisterský studijní obor Energetika - teplárenství.  

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://cz.fvtm.ujep.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/Fakulta-výrobní…68/
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 618

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Energetika

Energetika - teplárenství Prezenční studium Bc.
Energetika - teplárenství Prezenční studium Ing.

Materiálové vědy

Materiály Prezenční studium Bc.
Materiálové vědy Prezenční studium Ing.

Strojírenská technologie

Příprava a řízení výroby Prezenční studium Ing.
Strojírenská technologie Prezenční studium Ph.D.
Řízení výroby Prezenční studium Bc.

Strojírenství

Materiály a technologie Prezenční studium Bc.
Materiály a technologie v dopravě Prezenční studium Ing.

Dny otevřených dveří

26. 1. 2017 od 09:00 do 13:00 hodin

- prezentace fakulty a prohlídka laboratoří - v prostorách budovy FVTM, Pasteurova 3334/7, Ústí nad Labem

 

Přijímací řízení

I. kolo

25. 6. 2017 - přijímací zkoušky pro bakalářské studium - termín posouzení splnění podmínek k přijetí

25. 6. 2017 - přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium a přijímací zkoušky pro doktorské studium

II. kolo

24. 8. 2017 - termín podání přihlášek pro II. kolo přijímacího řízení

4. 9. 2017 - přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

11. 9. 2017 - náhradní termín přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studium

Podrobné informace o škole

Činností fakulty není jen vzdělávací a pedagogická činnost, ale také práce vědecká a výzkumná. Na poli vědy a výzkumu zaznamenávají akademičtí pracovníci úspěchy, které prezentují na konferencích a v odborné literatuře.

Studenti FVTM mají možnost během svého studia absolvovat studijní nebo pracovní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+.
 

  • Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí n.L.
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Pasteurova 3334/7, 40096 Ústí nad Labem
  • http://cz.fvtm.ujep.cz/

Diskuze