preview

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Univerzita Karlova

Popis

Přírodovědecká fakulta je z hlediska počtu studentů i vědeckého výkonu jednou z nejvýznamnějších součástí Univerzity Karlovy, nejznámější a mezinárodně nejlépe hodnocené české vysoké školy.

Fakulta poskytuje třístupňové vysokoškolské vzdělání (bakalářské, magisterské a doktorské) v oblastech biologie, chemie, ochrany životního prostředí, geografie a geologie. Studium je zaměřeno na výchovu budoucích vědeckých pracovníků, odborníků a učitelů.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://prirodovedcem.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/prf.uk.praha
Twitter: https://twitter.com/science_charles
Instagram: https://www.instagram.com/natur_cuni/
Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet zapsaných: 850
Počet studentů: 4900

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Biologie

Biologie Prezenční studium Bc.
Ekologická a evoluční biologie Prezenční studium Bc.
Molekulární biologie a biochemie organismů Prezenční studium Bc.
Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová a jednooborová) Prezenční studium Bc.
Praktická geobiologie Prezenční studium Bc.
Bioinformatika Prezenční studium Bc.

Chemie

Biochemie Prezenční studium Bc.
Chemie Prezenční studium Bc.
Chemie a fyzika materiálů Prezenční studium Bc.
Klinická a toxikologická analýza (KATA) Prezenční studium Bc.
Medicinální chemie Prezenční studium Bc.
Chemie se zaměřením na vzdělání Prezenční studium Bc.

Geografie

Geografie a kartografie Prezenční studium Bc.
Geografie se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Hydrologie a hydrogeologie Prezenční studium Bc.
Vědy o Zemi Prezenční studium Bc.
Demografie Prezenční studium Bc.

Geologie

Geoarcheologie Prezenční studium Bc.
Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouobor) Prezenční studium Bc.
Geotechnologie Prezenční studium Bc.
Hospodaření s přírodními zdroji Prezenční studium Bc.
Hydrologie a hydrogeologie Prezenční studium Bc.
Praktická geobiologie Prezenční studium Bc.
Vědy o Zemi Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

Kdy: 14. - 15.1.2022 od 09:00

Kde: Praha, Albertov 6, Hlavova 8, Viničná 5 a 7, Benátská 2

Dozvíte se u nás veškeré detaily o studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborů i podrobnosti o přijímacím řízení, studiu i vědě.
Seznámíme vás detailně se zaměřením jednotlivých studijních oborů a aktuálními tématy výzkumu.
Odpovíme vám na otázky týkající se studia, následného uplatnění v praxi, přijímacího řízení i na vše ostatní, co vás bude zajímat.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášek ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů je do 28. února 2022. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 820 Kč. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy.

Přijímací řízení do bakalářského studijního oboru je obvykle vedeno formou písemného oborového testu, studenti mohou být rovněž přijati bez přijímacího řízení. Veškeré informace o přijímacím řízení, jeho prominutí a také modelové otázky najdete na stránkách - www.prirodovedcem.cz.  

Podrobné informace o škole

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy poskytuje vzdělání v oblasti biologie, demografie, chemie, geografie, geologie a ochrany životního prostředí. Vzdělání je třístupňové – tříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské a čtyřleté doktorské. Studium je zaměřeno především na výchovu budoucích vědeckých a odborných pracovníků. K tradičním typům studia u nás patří rovněž studium učitelství přírodovědných předmětů, které připravuje budoucí učitele středních škol. Studium učitelství probíhá ve spolupráci s dalšími fakultami Univerzity Karlovy, a to s Matematicko-fyzikální fakultou, Filozofickou fakultou, Pedagogickou fakultou, Fakultou sociálních věd a Fakultou tělesné výchovy a sportu. Na fakultě budete mít téměř 5000 spolužáků – 2200 studentů v bakalářském, 1200 v magisterském a 1500 v doktorském stupni. Působí u nás přes 600 vědecko-pedagogických pracovníků.

 

Chcete mít jistotu zaměstnání?

Připravíme vás pro život. S prvotřídním vzděláním z nejlepší české univerzity snadno naleznete uplatnění. Naši absolventi působí ve vědě, výzkumu, soukromém sektoru, firmách, školství i státní správě. S námi můžete snadno zahájit akademickou kariéru vědce či se stát pedagogem. Již během studia můžete ochutnat život firemního zaměstnance prostřednictvím mentoringového programu. Spolupracujeme s řadou firem i nadnárodních korporací.

 

Hledáte něco víc než jinde?

Široká nabídka volitelných předmětů vám umožní se specializovat podle vašeho zájmu již od prvního ročníku studia. Můžete se zapsat na program Bakalář PLUS – nadstavbový program pro ty, které zajímají souvislosti a chtějí poznávat přírodní děje nad rámec svých studijních povinností.

 

Baví vás věda?

Naše fakulta patří mezi přední české vědecké instituce co do vědeckého výkonu a získaných grantových prostředků. Jádrem studia na naší fakultě je vědecká práce. Naši studenti se zapojují do práce ve vědeckých týmech již v průběhu bakalářského studia. Čeká na vás špičkové zázemí – kromě stávajících budov má fakulta nové prostory ve společném pracovišti s ústavy Akademie věd ČR BIOCEV. V přátelském akademickém prostředí můžete diskutovat s osobnostmi české a světové vědy o nejnovějších poznatcích.

 

Chcete pracovat v terénu?

Naši vědci dělají terénní výzkum na všech světadílech. V rámci studia absolvujete řadu terénních cvičení.

 

Máte už něco za sebou?

Pro nastupující studenty, kteří byli úspěšnými řešiteli přírodovědných olympiád a dalších soutěží, máme nachystáno mimořádné motivační stipendium. Úspěšní studenti vyšších ročníků jsou odměněni stipendiem za vynikající prospěch.

 

Chcete se během studia podívat do zahraničí?

Naše fakulta spolupracuje s množstvím zahraničních univerzit z celého světa a podporuje možnosti studijních stáží v zahraničí v rámci různých výměnných programů. Nejvíce studentů vyjíždí do zahraničí v rámci programu ERASMUS+, ale fakulta je zapojena i do řady dalších projektů, které umožňují zahraniční studijní i výzkumné stáže, jako jsou AKTIONČR-Rakousko, Leonardo da Vinci, Barrande, COST, Visegrad Fund, CEEPUS a další. Mezi nejnavštěvovanější se řadí univerzity v Anglii, Německu, Finsku a Španělsku, na dalších místech jsou potom školy v Dánsku, Francii a Norsku.

 

Více informací naleznete na stránkách www.natur.cuni.cz nebo www.prirodovedcem.cz. 

Diskuze