preview

Fakulta technologická UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

  • Vavrečkova 275, 760 01 Zlín

Popis

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je nejstarší zlínskou fakultou poskytující vysokoškolské vzdělání ve studijních oborech bakalářských, magisterských a doktorských a má právo provádět habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů. Svým dlouholetým působením významně poznamenala rozvoj města a vzdělanosti regionu a pozvedla jej na město univerzitní. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Materiály a technologie

Polymerní materiály a technologie Prezenční studium Bc.
Biomateriály a kosmetika Prezenční studium Bc.
Ochrana životního prostředí Prezenční studium Bc.
Materiálové inženýrství Prezenční studium Bc.
Výroba a konstrukce obuvi Prezenční studium Bc.

Technologie a hodnocení potravin

Technologie potravin Prezenční studium Bc.
Gastronomické technologie Prezenční studium Bc.
Chemie a analýza potravin Prezenční studium Bc.
Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie Prezenční studium Bc.

Procesní inženýrství

Podrobné informace o škole

Jako součást Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se fakulta významně zapsala do společenského a kulturního života města a stala se tak jeho samozřejmou a neodmyslitelnou součástí. Fakulta technologická vychovává odborníky v inženýrských oblastech chemických, chemicko-technologických, technologických, procesních, materiálových, potravinářských a řídicích. Absolventům se otevírá široké spektrum uplatnění od provozních technologů, přes vedoucí a řídící funkce až k samostatné podnikatelské nebo vědecké činnosti.

  • Fakulta technologická UTB ve Zlíně
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Vavrečkova 275, 760 01 Zlín

Diskuze