preview

Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Popis

Zřízení fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla zřízena k 1. 1. 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (IRPI) při Fakultě technologické. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: uzb.cz/fai
Facebook: https://www.facebook.com/fai.utb/
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bezpečnostní technologie, systémy a management

Softwarové inženýrství

Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci

Přijímací řízení

 • Termín podání přihlášky:  31. 3. 2022
 • Forma podání přihlášky: elektronicky na eprihlaska.utb.cz
 • Všichni uchazeči do bakalářského studijního programu Softwarové inženýrství se podrobí přijímací zkoušce z matematiky
 • Uchazečům do ostatních studijních programů je přijímací zkouška prominuta.
   

Více informací o přijímacím řízení do bakalářského stupně studia na https://fai.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/ a do magisterského stupně studia na https://fai.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/magisterske-studium/ 

Podrobné informace o škole

Vznik fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla založena k 1. 1. 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (IRPI) při Fakultě technologické. Tento institut byl založen v první polovině roku 2004 a vznikl restrukturalizací Institutu informačních technologií. Základem zmiňovaných institutů byl Ústav (dříve katedra) automatizace a řídicí techniky, který na Fakultě technologické v té době existoval již více než 14 let (Katedra automatizace vznikla 1. 9. 1986).

Hlavní směry výzkumu na Fakultě aplikované informatiky UTB jsou zaměřeny do následujících oblastí:
aplikovaná informatika
bezpečnostní technologie
automatické řízení
měřicí a přístrojová technika.

Na Fakultě aplikované informatiky je možno studovat ve všech stupních vysokoškolského studia ve smyslu Boloňské deklarace. Studenti mají možnost absolvovat:
bakalářské studium
navazující magisterské studium
doktorské studium.


Fakulta aplikované informatiky poskytuje vysokoškolské vzdělání v celkem 9 studijních oborech v akreditovaném studijním programu Inženýrská informatika.

Vedle bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů mohou studenti v doktorském studijním programu "Inženýrská informatika" studovat obor "Inženýrská informatika". Na Fakultě aplikované informatiky lze konat habilitační řízení docentů a jmenovací řízení profesorů v oboru "Řízení strojů a procesů".

Fakulta aplikované informatiky je tvořena celkem devíti ústavy, z toho sedm ústavů zajišťuje kromě výzkumné činnosti vzdělávání studentů, dva ústavy jsou výzkumného charakteru. Výuka je zajišťována těmito ústavy:
Ústav matematiky
Ústav elektroniky a měření
Ústav informatiky a umělé inteligence
Ústav počítačových a komunikačních systémů
Ústav bezpečnostního inženýrství
Ústav automatizace a řídicí techniky
Ústav řízení procesů.

Výhradně vědecko – výzkumný charakter mají tyto odborné ústavy:
Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
Vědecko – technický park „Informační a komunikační technologie“.

 • Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • 488 K. Světlé, 76001 Zlín
 • tel.: +420576035221
 • e-mail: dekanat@fai.utb.cz
 • uzb.cz/fai

Diskuze