preview

Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

  • Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava
  • Tel.: 597 321 320

Popis

Fakulta vzdělává studenty v oborech, které jsou plně kompatibilní s obory vyučovanými na ostatních stavebních fakultách v České republice i zahraničí. Obory respektují regionální zvláštnosti a potřeby průmyslového Moravskoslezského regionu, jakými jsou např. potřeba revitalizace území postižených důlní činností, stavební a geotechnická činnost v hornictví, konverze budov industriálních sídel, aj.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Architektura a stavebnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 700
Počet studentů: 1327

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Architektura a stavitelství

Architektura a stavitelství Prezenční studium Bc.

Architektura a stavitelství

Architektura a stavitelství Prezenční studium Ing. arch.

Stavební inženýrství

Stavební hmoty a diagnostika staveb Prezenční studium Ing.
Konstrukce staveb Prezenční studium Ing.
Průmyslové a pozemní stavitelství Prezenční studium Ing.
Dopravní stavby Prezenční studium Ing.
Městské stavitelství a inženýrství Prezenční studium Ing.
Prostředí staveb Prezenční studium Ing.
Provádění staveb Prezenční studium Ing.
Geotechnika Prezenční studium Ing.

Stavební inženýrství

Příprava a realizace staveb Prezenční studium Bc.
Dopravní stavby Prezenční studium Bc.
Městské inženýrství Prezenční studium Bc.
Building Structures Prezenční studium Bc.
Konstrukce staveb Prezenční studium Bc.
Stavební hmoty a diagnostika staveb Prezenční studium Bc.
Geotechnika Prezenční studium Bc.
Prostředí staveb Prezenční studium Bc.
Dopravní inženýrství Prezenční studium Bc.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášek pro oba bakalářské studijní programy je 31. 3. 2017.

Podrobné informace o škole

Fakulta nabízí studium ve dvou akreditovaných studijních programech "Stavební inženýrství" a "Architektura a stavitelství". Má zaveden třístupňový systém vzdělávání v souladu s Boloňskou deklarací. Fakulta má právo udělovat akademické tituly Bc., Ing., Ing. arch., Ph.D. a rovněž uskutečňovat habilitační a profesorská řízení v oboru Teorie a konstrukce staveb.

  • Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  • Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava
  • tel.: 597 321 320

Diskuze