preview

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Popis

Fakulta zdravotnických věd vznikla osamostatněním zdravotnických nelékařských oborů od Lékařské fakulty UP.  V současné době fakulta realizuje bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Další informace o fakultě naleznete na: www.fzv.upol.cz

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.fzv.upol.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/Upolfzv/
Zaměření školy: Zdravotnictví, Teologie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 440
Počet přihlášených: 2274
Počet zapsaných: 439
Počet studentů: 984
Počet absolventů od roku založení: 2591

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Všeobecné ošetřovatelství

bakalářský studijní program Porodní asistence

Porodní asistentka Prezenční studium Bc.
Porodní asistentka Prezenční studium Bc.

Ergoterapie

Fyzioterapie

Ochrana a podpora zdraví

Pediatrické ošetřovatelství

Physiotherapy

Radiologická asistence

Zdravotnické záchranářství

Dny otevřených dveří

3. 12. 2021 a 15. 1. 2022

 

  
 

Přijímací řízení

Podrobné informace k přijímacímu řízení včetně termínu Dne otevřených dveří naleznou zájemci o studium na webových stránkách fakulty:

www.fzv.upol.cz

 

Podrobné informace o škole

Fakulta zdravotnických věd (FZV) je nejmladší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Uchazečům o studium nabízí studijní programy s nelékařským zdravotnickým zaměřením, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Další informace viz: www.fzv.upol.cz

Diskuze