preview

Právnická fakulta UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Popis

Právnická fakulta UPOL vznikla v roce 1991 jako vůbec první porevoluční právnická škola v bývalém východním bloku. Od počátku šíří hodnoty svobody, demokracie a občanské společnosti. Za svou misi získala cenu Hannah Arrendtové. Klade důraz na výuku předmětů soukromého práva i práva Evropské unie a výzkum ve všech oblastech právní vědy. Na fakultě funguje Jean Monnet Centre of Excellence. Ze všech právnických fakult v ČR nabízí nejpropracovanější systém dovednostního a praktického vzdělávání.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.pf.upol.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/Pravnicka.fakul…UP/
Twitter: https://twitter.com/pf_upol
Zaměření školy: Právo
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 641
Počet přihlášených: 1828
Počet zapsaných: 366
Počet studentů: 1613

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

International and European Law - navazující magisterský v AJ

program Právní specializace

obor Právo ve veřejné správě - tříletý bakalářský Prezenční studium Bc.

program Právo a právní věda

obor Právo - pětiletý magisterský Prezenční studium Mgr.

program Teoretické právní vědy

v oborech: Evropské a mezinárodní právo, Občanské právo, Správní právo, Trestní právo a Ústavní právo - doktorský Prezenční studium Ph.D.

program Politologie

obor - Evropská studia se zaměřením na evropské právo - navazující magisterský Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

*prosinec 2019
* leden 2020

... bude upřesněno

Přijímací řízení

Pro dva stěžejní obory - magisterský Právo a bakalářský Právo ve veřejné správě - bude fakulta vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., - testů Obecných předpokladů ke studiu (OSP) a Základů společenských věd (ZSV).

Podrobné informace o škole

Dvanáct důvodů, proč studovat práva v Olomouci

1. Uplatnění

Vysoká míra uplatnitelnosti absolventů Univerzity Palackého na trhu práce je v případě absolventů její právnické fakulty ještě vyšší. Do jednoho roku od absolvování fakulty najdou práci v podstatě všichni, kdo ji hledají.

2. Dobré jméno

Univerzita Palackého patří mezi nejvýznamnější české univerzity a je druhou nejstarší univerzitou (rok založení 1573). Její právnická fakulta patří mezi nejdynamičtěji rozvíjející se školy poskytující právnické vzdělání. Za 25 let své novodobé existence získala stabilní pozici a mezi právnickými školami patří k nejuznávanějším institucím.

3. Excelence

V právnickém výzkumu patří ke špičce v českém i slovenském prostředí a dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější žadatele o české i evropské granty.

4. Praxe

Učí  živé právo, zaměřuje se na stěžejní obory právní praxe, nabízí možnost vstřebat právnické řemeslo. Hned od počátku studia připravuje studenty na budoucí povolání celou škálou prakticky zaměřených předmětů.

5. Kontakt

Preferuje menší seminární skupiny, intenzivní výuku a individuální přístup. Vyučující se se studenty setkávají i mimo výuku. Společně organizují vědecké kavárny, akademické snídaně i výjezdní semináře.

6. Hodnoty

Chce vychovat dobré právníky. Učí povinné i volitelné předměty zaměřené na lidská práva, věnuje pozornost profesní etice, vede studenty k empatii a společenské zodpovědnosti.

7. Studium v zahraničí

Je snahou to, aby každý student vyjel alespoň jednou za dobu svého studia do zahraničí. K tomu slouží nejen programy typu Erasmus+, ale také smlouvy s více než 40 partnerskými školami na celém světě.

8. Studentské organizace

Studenti Univerzity Palackého se zapojují do činnosti více než dvaceti studentských organizací, mimo jiné olomoucké pobočky evropské asociace studentů práv ELSA  nebo spolku Nugis finem.

9. Poradenství a kariéra

Studentské kariérní a poradenské centrum UP radí s životopisem a motivačním dopisem, provádí školení a kurzy. Vědeckotechnický park zase pomáhá studentům i absolventům s jejich podnikatelským záměrem.

10. Stipendia a Nadační fond

Univerzita Palackého disponuje propracovaným systémem stipendií (prospěchová, sociální i ubytovací). Zajímavé výzkumné záměry podporuje její Nadační fond.

11. Infrastruktura

Univerzita spravuje a nabízí sportovní vyžití (včetně sportovní haly nebo loděnice), filmové a divadelní sály, počítačové učebny, služby vydavatelství, audiovizuální služby, knihovny (s noční studovnou), klubovny nebo nadstandardní stravování a koleje.

12. Olomouc – univerzitní město

Je druhou největší památkovou rezervací v ČR. Prestižní turistický průvodce Lonely Planet ji zařadil mezi deset míst, která stojí v Evropě za návštěvu. Olomouc je druhým domovem pro více než 20 tisíc studentů. Ne nadarmo se o Olomouci mluví jako o univerzitním městě nebo českém Oxfordu.

  • Právnická fakulta UP v Olomouci
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • 17. listopadu 2008, 771 11 Olomouc
  • tel.: 585 637 507
  • http://www.pf.upol.cz/

Diskuze