preview

Fakulta ekonomicko-správní UPCE v Pardubicích

Univerzita Pardubice

Popis

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje nejnovější trendy ve vzdělávání a výzkumu a úzce spolupracuje s praxí. Fakulta nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy v českém a anglickém jazyce. Zaměřujeme se na oblast ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu, financí, veřejné správy a informatiky. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve finančních a bankovních institucích, orgánech státní správy, v ekonomickém poradenství. Řada z nich se podílí na řízení podniků nebo v podnikatelské činnosti, v institucích regionálního rozvoje a správy. Uplatnění nachází v České republice i v zahraničí. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.upce.cz/fes
Facebook: https://www.facebook.com/fes.upce
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 1300
Počet absolventů od roku založení: 9000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bakalářské studium

Hospodářská politika a správa - profil akademický Prezenční/Kombinované studium Bc.
Ekonomika a management Prezenční/Kombinované studium Bc.
Informatika a systémové inženýrství Prezenční/Kombinované studium Bc.
Finance Prezenční studium Bc.
Informatics and System Engineering Prezenční studium Bc.
Hospodářská politika a správa - profil profesní Prezenční/Kombinované studium Bc.

Magisterské navazující studium

Hospodářská politika a veřejná správa Prezenční/Kombinované studium Ing.
Ekonomika a management Prezenční/Kombinované studium Ing.
Informatika a systémové inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.
Informatics and System Engineering Prezenční studium Ing.
Economic Policy and Administration Prezenční studium Ing.
Finance Prezenční studium Ing.

Doktorské studium

Regionální a veřejná ekonomie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Ekonomika a management Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Systémové inženýrství a informatika Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Aplikovaná informatika Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Dny otevřených dveří

10. 12. 2021

Informace o možnostech studia 

 

Podrobné informace o škole

Na fakultě studuje více než 1300 studentů v 5 studijních programech ve všech stupních vzdělávání v českém i anglickém jazyce.  Nabízíme 21 specializací. Fakulta neustále rozšiřuje vzájemnou spolupráci se svými absolventy a významně podporuje rozvoj spolupráce s praxí.  Pravidelně organizujeme odbornou aktivitu Týden teorie a praxe v ekonomice, která je zaměřena na seznámení studentů, pedagogů i široké ekonomické veřejnosti s problematikou české i světové ekonomiky.  Naši fakultu v průměru navštíví každý rok přibližně 60 odborníků z praxe. Každoročně pro své studenty pořádáme KONTAKT - veletrh pracovních příležitostí. Naši studenti velmi úspěšně reprezentují fakultu v soutěžích StudentBroker, Global Management Challenge apod. 

Fakulta klade důraz na mezinárodní spolupráci, která má na fakultě dlouhodobou tradici. Více než 80 uzavřených bilaterálních a rámcových smluv zajišťuje možnost studia a stáží na zahraničních univerzitách v téměř všech zemích Evropy i dalších zemích (Taiwan, Indie, Brazílie apod.). Na fakultě studuje každoročně krátkodobě (Erasmus+, CEEPUS apod.) přibližně 100 zahraničních studentů. Studenti mají možnost studovat "double degree" a získat tak 2 diplomy najednou na Technické univerzitě v Drážďanech nebo joint navazující magisterský program, který realizujeme ve spolupráci s Vilnius University v Litvě. 

Všichni studenti mohou využít služeb Informačního a poradenského centra na fakultě stejně tak Kariérního centra a Akademické poradny Univerzity Pardubice.

Diskuze