preview

Fakulta restaurování UPCE v Pardubicích

Univerzita Pardubice

  • Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
  • Tel.: 466 036 590

Popis

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice byla založena v roce 2005. Svými vzdělávacími, vědeckými a uměleckými aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek a zapojením do projektů zaměřených na záchranu kulturního fondu České republiky i projektů mezinárodních, navazuje na činnosti pěstované v Litomyšli od roku 1993.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 16
Počet přihlášených: 62
Počet zapsaných: 17
Počet studentů: 91
Počet absolventů od roku založení: 178

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Restaurování a konzervace děl hmotného kulturního dědictví

Výtvarná umění

Výtvarná umění

Přijímací řízení

Nová podoba přijímacího testu - základy dějin umění (10 otázek), základy chemie (10 otázek), všeobecný kulturněhistorický rozhled (10 otázek), všeobecné studijní předpoklady (10 otázek)

Dvě části přijímacích zkoušek

1. část - test a hodnocení domácích prací

2. část - talentová zkouška a pohovor

 

Podrobné informace o škole

 Je jedním ze dvou univerzitních pracovišť, které zabezpečuje výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů. Vzdělávání je poskytováno ve dvou úrovních; v akreditovaném čtyřletém bakalářském a akreditovaném dvouletém navazujícím magisterském stupni. Bakalářský studijní program Výtvarná umění je dále dělen na čtyři obory, které vycházejí z různých materiálových a výtvarných podstat restaurovaných děl.

  • Fakulta restaurování UPCE v Pardubicích
  • Univerzita Pardubice
  • Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
  • tel.: 466 036 590

Diskuze