preview

Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích

Univerzita Pardubice

  • Studentská 95, 532 10 Pardubice
  • Tel.: 466 036 792 - sekretariát děkana, 466 036 652 - studijní oddělení

Popis

Dynamicky se rozvíjející Fakulta elektrotechniky a informatiky je nejmladší ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Vznikla v lednu 2008 z Ústavu elektrotechniky a informatiky a v současné době na FEI studuje téměř 1 100 studentů. Během studia jsou teoretické znalosti úzce provázány s praxí a absolventi jsou na trhu práce žádáni pro své kvalitní znalosti a dovednosti z oblasti elektrotechniky, komunikačních, informačních a řídicích technologií.

Fakulta studentům nabízí moderní zázemí pro výuku ve vlastní zrekonstruované budově ve středu města, která se nachází pár minut chůze od vlakového i autobusového nádraží, centra Pardubic a univerzitního kampusu. 

Bližší informace o studiu i fakultě naleznete na internetových stránkách www.upce.cz/fei. 

Pro zájemce o studium fakulta pořádá Dny otevřených dveří.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Elektrotechnika a informatika

Informační, komunikační a řídicí technologie Prezenční studium Ph.D.

Elektrotechnika a informatika

Komunikační a řídicí technologie Prezenční studium Ing.
Řízení procesů Prezenční studium Ing.

Informační technologie

Informační technologie Prezenční studium Bc.

Elektrotechnika a informatika

Komunikační a mikroprocesorová technika Prezenční studium Bc.
Řízení procesů Prezenční studium Bc.

Informační technologie

Informační technologie Prezenční studium Ing.

Přijímací řízení

  • bakalářské studium – bez přijímací zkoušky, bude-li celkový počet uchazečů větší, než je maximální počet přijímaných pro daný obor, budou uchazeči přijímáni na základě bodového hodnocení, sestaveného podle výsledků maturitní zkoušky a absolvované střední školy
  • navazující magisterské studium – ústní zkouška, která může být zkušební komisí prominuta na základě posouzení výsledků v bakalářském studiu
  • doktorské studium – ústní zkouška z anglického jazyka a ústní odborná zkouška podle zaměření doktorského studijního programu

 

 

  • Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích
  • Univerzita Pardubice
  • Studentská 95, 532 10 Pardubice
  • tel.: 466 036 792 - sekretariát děkana, 466 036 652 - studijní oddělení

Diskuze