preview

Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích

Univerzita Pardubice

  • Studentská 84, 532 10 Pardubice

Popis

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice i v akademickém roce 2016/2017úspěšně rozvíjí vlastní specifickou multi-disciplinární a multi-oborovou orientaci v rámci všech tří stupňů strukturovaného studia. Cílem fakulty je zajišťovat studentům zajímavou a pestrou nabídku studijních programů, garantovaných zkušenými pedagogy s vlastní bohatou vědecko-výzkumnou činností. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Učitelství pro základní školy

Učitelství anglického jazyka Prezenční studium Mgr.

Specializace v pedagogice

Resocializační pedagogika Prezenční studium Mgr.
Anglický jazyk - specializace v pedagogice Prezenční studium Bc.

Sociologie

Sociální antropologie Prezenční studium Bc.
Siciální antropologie Prezenční studium Mgr.

Historické vědy

Historie + Ochrana hmotných památek (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.
Historie + Německý jazyk pro odbornou praxi (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.
Historie Prezenční studium Ph.D.
Historicko-literární studia Prezenční studium Bc.
Kulturní dějiny Prezenční studium Mgr.
Kulturní dějiny Prezenční studium Bc.
Spisová a archivní služba Prezenční studium Bc.

Humanitní studia

Humanitní studia Prezenční studium Bc.

Filologie

Slavistická studia zemí Evropské unie - Historie (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.
Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.
Anglická filologie Prezenční studium Mgr.
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.
Německý jazyk pro odbornou praxi Prezenční studium Bc.
Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.
Anglický jazyk pro odbornou praxi Prezenční studium Bc.

Filozofie

Filozofie Prezenční studium Mgr.
Religionistika Prezenční studium Ph.D.
Filozofie Prezenční studium Bc.
Filozofie Prezenční studium Ph.D.
Religionistika Prezenční studium Mgr.
Religionistika Prezenční studium Bc.

Podrobné informace o škole

Fakulta filozofická dotváří svým humanitním a filologickým zaměřením komplexitu vědních disciplín pěstovaných na Univerzitě Pardubice. Historie fakulty sahá do roku 1992, kdy vznikl Ústav cizích jazyků, který byl postupně transformován a rozšiřován až do podoby samostatné Fakulty humanitních studií, s pestrou škálou humanitních a sociálně-vědných oborů. V roce 2005 fakulta získala svůj současný název Fakulta filozofická.
Ta dnes vychovává absolventy, kteří jsou schopni podle zvoleného studijního programu reflektovat změny kulturního a socioekonomického kontextu a reagovat na společenské potřeby v řadě oblastí, včetně multináboženského a multikulturního dialogu, zapojením do pedagogických, poradenských, konzultačních, lektorských či dalších činností ve sféře školství, veřejné správy, kultury, sociálních služeb, veřejně prospěšných institucí, nadací, cestovním ruchu i public relations.
Kromě odborně zaměřené výuky vlastních studijních programů a tomu odpovídajících vědeckovýzkumných aktivit nabízí fakulta programy celoživotního vzdělávání v oblasti společenských věd.
 

  • Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích
  • Univerzita Pardubice
  • Studentská 84, 532 10 Pardubice

Diskuze