preview

Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze

Vysoká škola chemicko technologická v Praze

Popis

Fakulta chemické technologie (FCHT) patří mezi nejstarší fakulty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Tradice jejích studijních oborů však sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta zajišťuje výuku na všech stupních vysokoškolského studia a svým studentům nabízí široké možnosti oborových zaměření.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://fcht.vscht.cz
Facebook: http://www.facebook.com/vscht
Twitter: http://twitter.com/vscht
Zaměření školy: Chemie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 449
Počet přihlášených: 1135
Počet zapsaných: 387
Počet studentů: 1453
Počet absolventů od roku založení: 6077

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Chemie a chemické technologie

Chemie a chemické technologie Prezenční studium Bc.
Vodíkové a membránové technologie Prezenční studium Bc.
Chemie a forenzní chemie Prezenční studium Bc.

Syntéza a výroba léčiv

Syntéza a výroba léčiv Prezenční studium Bc.

Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Technologie konzervování a restaurování Prezenční studium Bc.

Chemie a technologie materiálů

Forenzní analýza materiálů Prezenční studium Bc.
Chemie a technologie materiálů Prezenční studium Bc.

Chemická informatika a bioinformatika

Bioinformatika Prezenční studium Bc.

Chemie biomateriálů pro medicínské využití

Biomateriály pro medicínské využití Prezenční studium Bc.

Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů* Prezenční studium Bc.
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů* Prezenční studium Bc.
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky* Prezenční studium Bc.

Chemie a chemické technologie (v Litvínově)

Chemické technologie

Technologie organických látek a chemické speciality Prezenční studium Ing.
Vodíkové a membránové technologie Prezenční studium Ing.
Základní a speciální anorganické technologie Prezenční studium Ing.

Chemie a technologie materiálů

Anorganické nekovové materiály Prezenční studium Ing.
Nanomateriály a materiály pro elektorniku Prezenční studium Ing.
Polymerní materiály Prezenční studium Ing.
Materiály ve forenzní chemii Prezenční studium Ing.
Kovové materiály Prezenční studium Ing.
Biomateriály Prezenční studium Ing.

Syntéza a výroba léčiv

Syntéza léčiv Prezenční studium Ing.
Výroba léčiv Prezenční studium Ing.

Chemie

Anorganická chemie Prezenční studium Ing.
Makromolekulární chemie Prezenční studium Ing.
Organická chemie Prezenční studium Ing.

Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Technologie konzervování-restaurování Prezenční studium Ing.

Bioinformatika a chemická informatika

Bioinformatika a chemická informatika Prezenční studium Ing.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří (web)

Další dny otevřených dveří budou v listopadu 2021

Přijímací řízení

VŠCHT Praha přijímá k bakalářskému studiu uchazeče s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou. Přijímací řízení v chemických programech probíhá bez přijímacích zkoušek, pouze u uměleckého čtyřletého programu je předepsána talentová zkouška z výtvarných a řemeslných dovedností. Talentová zkouška se koná v průběhu května.

 

Každý bakalářský studijní program má na VŠCHT Praha přímé pokračování v navazujícím magisterském studiu. Výjimkou je čtyřletý profesní bakalářský studijní program Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl.

VŠCHT Praha přijímá k navazujícímu magisterskému studiu uchazeče s ukončeným bakalářským vzděláním. Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek pro uchazeče-absolventy bakalářského programu, na který daný magisterský studijní program navazuje. Uchazeči, kteří neabsolvovali vybrané studijní předměty, vykonají přijímací zkoušku. Podmínky pro přijetí do programu Odvětvový management jsou mírně odlišné.

 

Součástí přihlášky do doktorského studia je výběr tématu disertační práce. Na VŠCHT Praha je možné studovat v běžných studijních programech v českém nebo anglickém jazyce nebo v double degree programech, ve kterých studenti studují zároveň i na partnerské zahraniční univerzitě a po úspěšném absolvování obdrží dva diplomy.

 

Další informace jsou uvedeny na adrese: studuj.vscht.cz

Podrobné informace o škole

Fakulta chemické technologie se jako jediná v ČR zabývá studiem všech typů materiálů (kovy, sklo a keramika, polymery, biomateriály, nanomateriály a další). Pro každý typ materiálu má navíc samostatné plně vybavené pracoviště. Díky tomu se FCHT v rámci materiálových programů umisťuje na předních příčkách žebříčků vědecké výkonnosti. Vedle studia materiálových a klasických chemických oborů zaměřených na chemii, chemické technologie nebo vývoj a výrobu léčiv nabízí FCHT i studium specialit propojujících chemii s jinými disciplínami. Studenti si mohou vybrat ze dvou programů restaurování, které kombinují přírodní vědy, materiálové znalosti a umělecké vzdělání. Naprostým unikátem je pak mezioborové studium Bioinformatiky a chemické informatiky kombinující chemii, biologii a počítačové vědy.

Diskuze