preview

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze

Vysoká škola chemicko technologická v Praze

Popis

Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na těchto stránkách informuje uchazeče o studium a všechny partnery a zájemce o spolupráci. Přináší základní informace o jednotlivých formách studia na fakultě včetně stručné charakteristiky realizovaných studijních programů, studijních oborů resp. studijních zaměření.

Mapa výsledků odborné činnosti Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha https://www.mapotic.com/ftop

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://ftop.vscht.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/VSCHTFTOP/
Zaměření školy: Chemie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Energie a paliva - Univerzitní centrum Litvínov

Energie a paliva - Univerzitní centrum Litvínov Prezenční studium Ing.

Environmentální inženýrství a analýza

Environmentální inženýrství a analýza Prezenční studium Ing.

Průmyslová ekologie a toxikologie

Průmyslová ekologie a toxikologie Prezenční studium Ing.

Technologie vody

Technologie vody Prezenční studium Ing.

Ochrana životního prostředí

Voda a prostředí Prezenční studium Bc.
Energie a paliva - Univerzitní centrum Litvínov Prezenční studium Bc.
Energie a paliva Prezenční studium Bc.
Ekotoxikologie a environmentální analýza Prezenční studium Bc.

Energie a paliva

Specializace - Plynná a pevná paliva Prezenční studium Ing.
Specializace - Chemické technologie v energetice Prezenční studium Ing.
Specializace - Technologie ropy a alternativních paliv Prezenční studium Ing.

Dny otevřených dveří

https://studuj.vscht.cz

Přijímací řízení

VŠCHT Praha a její fakulty přijímají ke studiu ve tříletých a čtyřletých bakalářských studijních programech. Uchazeči o studium jsou přijímáni bez přijímacích zkoušky na základě průměru z chemie a matematiky za předposlední tři roky a konečného pololetního vysvědčení. Podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou.

VŠCHT přijímá do navazujících magisterských programů pouze uchazeče, kteří studují v posledním ročníku příbuzného bakalářského studijního programu nebo tento program absolvovali. Student posledního ročníku bakalářského studijního programu si může podat přihlášku před řádným ukončením studia, před definitivním přijetím do navazujícího programu však bude muset doložit řádné ukončení studia bakalářského studijního programu.

Další informace jsou uvedeny na adrese: studuj.vscht.cz

Podrobné informace o škole

Krátkodobé specializační i rekvalifikační kurzy organizuje fakulta prostřednictvím ústavů na základě požadavků praxe. Významná je skutečnost, že do výzkumné činnosti jsou zapojováni i studenti magisterského a především postgraduálního doktorandského studia. Mají tak možnost bezprostředně si ověřit získané teoretické poznatky a lépe pochopit všechny vnitřní souvislosti studovaného oboru. Při odborné spolupráci v rámci České republiky se fakulta orientuje jak na své partnery v průmyslu, tak i ve sféře výzkumu a státní správě. Na základě požadavků průmyslové praxe jsou komplexně řešeny i její aktuální problémy. Tato spolupráce je mimo jiné i významným zdrojem finančních prostředků. Další zdroj představují domácí a zahraniční granty. Bez těchto finančních prostředků by nebylo možné zajistit další rozvoj fakulty i jednotlivých ústavů.

  • Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze
  • Vysoká škola chemicko technologická v Praze
  • Technická 5, 166 28 Praha
  • tel.: 220 443 277
  • http://ftop.vscht.cz/

Diskuze