preview

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)

Popis

Logo všte

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovických
je profesně orientovaná veřejná vysoká škola. Profesní orientace spočívá ve spojení teoretických znalostí a praxí. Studenti si tak mohou své teoretické znalosti ihned vyzkoušet v podnicích, se kterými VŠTE spolupracuje (přes 500 firem). 

 

Přihlášky lze podat: od 1. 5. do 30, 6, 2022 ZDE.

Poznámka: přihlášky lze podat pouze v elektronické podobě

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.vstecb.cz
Facebook: https://www.facebook.com/VSTECB.cz
Instagram: https://www.instagram.com/vstecb
Zaměření školy: Technika, Ekonomie, Architektura a stavebnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet zapsaných: 1360
Počet studentů: 4400
Počet absolventů od roku založení: 2890

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Podniková ekonomika

Ekonomika podniku Prezenční/Kombinované studium Bc.

Strojírenství

Strojírenství Prezenční/Kombinované studium Bc.

Technologie a řízení dopravy

Technologie a řízení dopravy Prezenční/Kombinované studium Bc.

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Prezenční studium Bc.

Business Analytik

Business analytik Prezenční/Kombinované studium Bc.

Pozemní stavby

Pozemní stavby Prezenční/Kombinované studium Bc.

Podniková ekonomika (navazující)

Podniková ekonomika Prezenční/Kombinované studium Ing.

Znalectví (navazující)

Znalectví Prezenční studium Ing.

Logistika (navazující)

Logistika Prezenční/Kombinované studium Ing.

Pozemní stavby (navazující)

Pozemní stavby Prezenční studium Ing.

Dny otevřených dveří

16. 11. 2022

V časech:

     od 9:00, od 11:30 nebo od 13:00.

Na adrese:

     Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, v prostorách VŠTE

Program dne otevřených dveří:

   - představení VŠTE - studium, obory, přijímací řízení
   - možnosti zahraničních výjezdů  - studium, stáže, praxe
   - prohlídka areálu VŠTE a laboratoří

Přijímací řízení

Přihlášky lze podat: od 1. 5. do 30, 6, 2022 ZDE.

Poznámka: přihlášky lze podat pouze v elektronické podobě

Podrobné informace o škole

Informace o škole:

V Česku jsou pouze dvě veřejné vysoké školy, které dávají programově přednost
uplatnitelnosti znalostí před pouhým teoretizováním. A jednou z nich je právě
VŠTE. Nejnovějším příkladem je společné pracoviště školy a společnosti
JIKORD.
VŠTE zaměřuje svou činnost především na realizaci profesních bakalářských i
magisterských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia.
Realizace profesních studijních programů je podpořena součinností podnikatelských
subjektů v regionu. Dalšími prioritami činnosti VŠTE je aplikovaný výzkum,
zavádění inovačních technologií a transfer znalostí do oblastí, které jsou
aktuální a klíčové především pro potřeby regionu.

 

Akreditované studijní obory:

Logistické technologie - magisterský obor (Ing.)

Logistika představuje významnou oblast podnikání, přičemž její nároky a její
dopady na efektivitu společnosti a tím i na životní úroveň občanů, jsou
enormní. Logistika je nástroj, který lze efektivně využít pro získání
konkurenční výhody a její význam je dnes uznáván na celém světě. V souvislosti
s tím lze identifikovat zvýšení požadavků na odborníky v ČR i zahraničí. To je
vyvoláno tím, že význam logistiky není pouze ve výrobní sféře, ale dotýká se
prakticky všech podniků a organizací.
stavební management

Konstrukce staveb - magisterský obor (Ing.)

V tomto oboru se ve vzájemných vazbách snoubí technické a technologické disciplíny, které potvrzují orientaci VŠTE na technické programy a obory, které nejsou zajišťovány v odpovídající obsahové skladbě na ostatních jihočeských fakultách, resp. na jiných vysokých školách. 

Skladba předmětů navazujícího magisterského stupně studia studijního programu Stavitelství, oboru Konstrukce staveb je volena záměrně tak, aby zajišťovala univerzálnost navazující látky v tomto navazujícím stupni studia a zajišťovala tak prostupnost studia pro zájemce o studium z jiných škol v České a Slovenské republice. Rovněž tak tato skladba a uspořádání předmětů umožňuje vzájemný přestup mezi školami stejného zaměření pro studenty, kteří z nějakého důvodu mění místo svého studia a také zajišťuje návaznost mezi jednotlivými obory škol stavebního zaměření a příbuzných technických fakult. 

 

Strojírenství - bakalářský obor (Bc.)

Profil absolventa studijního programu Strojírenství je sestaven tak, aby

absolventi byli připravováni pro navrhování konstrukcí a mechanismů s
počítačovou podporou a pro působení v oblasti technologie výroby. Významnou
součástí studia je odborná semestrální praxe v trvání 13 týdnů, která
studentům
umožní získat praktické dovednosti z prostředí průmyslových firem. Absolventi
studijního programu Strojírenství se mohou uplatnit především ve středních a
vyšších technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v
příbuzných
technických odvětvích)

 

Technologie dopravy a přepravy - bakalářský obor (Bc.)

Cílem bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje, oboru
Technologie dopravy a přepravy je výchova odborníků v oblasti dopravy a
přepravy. Tento obor je dlouhodobě poptáván podnikatelskými i veřejnoprávními
institucemi v Jihočeském kraji. Studium navrhovaného oboru umožní absolventům
získat v prezenční i kombinované formě studia perspektivní a na trhu práce
žádané technické vědomosti, znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí studia je
odborná semestrální praxe, která absolventům umožní flexibilní přechod do
budoucího zaměstnání. Technologie dopravy a přepravy.
stavební management

 

Konstrukce staveb - bakalářský obor (Bc.)

Cílem oboru je poskytnout odborně zaměřené bakalářské vzdělání a připravit
odborníky pro funkce na střední úrovni řízení a výkon činností spojených s
problematikou zajištění vyšší spolehlivosti, trvanlivosti a funkční dokonalosti
budov, jakož i uplatňování moderních přístupů k prevenci vad a poruch.
Speciální pozornost je věnována izolacím a rekonstrukcím staveb, tedy
činnostem, které v současné podnikatelské praxi představují velice významné a
neustále se dynamicky rozvíjející oblasti stavebnictví.

 

Stavební management (Bc.)

Studijní obor Stavební management je profesně orientovaný obor, který v
průběhu studia systematicky připravuje budoucí absolventy pro výkon funkcí v
subjektech zabývajících se stavebnictvím, územním a regionálním rozvojem a
částečně též problematikou ochrany a tvorby životního prostředí. Stavební
management byl sestaven a realizován na základě potřeb firem a organizací
zejména v regionu Jižních Čech. 

Pozemní stavby (Bc.)

Studijní obor Pozemní stavby je možné charakterizovat jako průřezové
architektonicko-konstrukční bakalářské vzdělání v oblasti navrhování, výstavby
a exploatace budov. Pozornost je věnována progresivním materiálům a
technologiím, tedy oblastem, které v současné stavební praxi představují velice
významné a neustále se dynamicky rozvíjející problematiku. Příslušná profilace
vychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobré
uplatnitelnosti absolventů oboru na trhu práce, a to ve střednědobém i
dlouhodobém horizontu.

Ekonomika podniku - bakalářský obor (Bc.)

 

Studium oboru Ekonomika podniku je nabízeno v prezenční i kombinované formě. Je
zaměřeno na ekonomiku a řízení jednotlivých funkcí podniku a poskytuje vedle
základních teoretických znalostí z ekonomie, podnikové ekonomiky a řízení,
marketingu, finančního řízení, účetnictví, řízení obchodních činností a
dalších
odborných předmětů zejména osvojení si praktických dovedností v seminářích z
těchto odborných předmětů.

  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)
  • Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
  • tel.: +420 387 842 111
  • https://www.vstecb.cz

Diskuze