preview

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
 • Tel.: +420 251 098 111

Popis

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze má dlouholetou tradici. Její absolventi se řadí mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice ČR. Škola je rozdělena na šest kateder: architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a teorie a dějin umění. Katedry se dále člení na ateliéry dle odborné specializace.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 177
Počet přihlášených: 963
Počet zapsaných: 178
Počet studentů: 511

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Magisterské studium

Architektura Prezenční studium MgA.

Doktorské studium,

Teorie a dějiny výtvarných umění Prezenční studium Ph.D.
Výtvarná umění - Architektura / Design / Grafika a vizuální komunikace Prezenční studium Ph.D.

Navazující magisterský program

Výtvarná umění - Architektura / Design / Grafika a vizuální komunikace / Výtvarná tvorba Prezenční studium MgA.
Teorie a dějiny výtvarných umění Prezenční studium MgA.

Bakalářské studium

Výtvarná tvorba Prezenční studium BcA.
Design Prezenční studium BcA.
Grafika a vizuální komunikace Prezenční studium BcA.

Přijímací řízení

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách VŠUP v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

 

Bakalářský a šestiletý magisterský studijní program Výtvarná umění pro rok 2016/17

Poslední termín pro podání přihlášky je 30. 11. 2015.

Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění pro rok 2016/2017

Poslední termín pro podání přihlášky je 30. 11. 2015.

Navazující magisterský studijní program Teorie a dějiny výtvarných umění pro rok 2016/2017

Poslední termín pro podání přihlášky je 31. 03. 2016.

Doktorské studijní programy Výtvarná umění a Teorie a dějiny výtvarných umění pro rok 2016/2017

Poslední termín pro podání přihlášky je 30. 04. 2016.

Podrobné informace o škole

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze je jednou z nejstarších a největších uměleckých škol v České republice (vznikla v roce 1885). Dnešní studijní program nabízí širokou škálu oborů výtvarné uměleckoprůmyslové a volné tvorby, jedná se o architekturu, design, malbu, sochařství, oděv a textilní tvorbu, grafiku, typografii, ilustraci, sklo, kov, keramiku a porcelán, fotografii, film a nová média. Studium je strukturované do tří etap (bakalář, magistr, doktor), je realizováno formou ateliérové výuky s řadou doprovodných disciplin (kresba, modelování, práce s materiály apod.) a přednášek z dějin umění a estetiky; studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Výuka probíhá ve 23 ateliérech, v každém studuje cca 20 studentů. Novým studijním oborem je Visual Arts, vyučovaný v anglickém jazyce pro zahraniční studenty, je navazujícím magisterským studiem propojujícím ateliérovou výuku s předměty z oblasti dějin a teorie umění. V současné době studuje na VŠUP přibližně 510 studentů.

Výstavní a ediční činnost představuje výsledky školy a výzkumy veřejnosti a rozvinutá spolupráce se zahraničními školami umožňuje výměnu studentů i pedagogických zkušeností. VŠUP se snaží o spolupráci s průmyslovými podniky, aby měli studenti možnost ověřit si své schopnosti v tržní praxi. Během posledních patnácti let se VŠUP podařilo vyprofilovat se v interdisciplinární vysokou uměleckou školu, která má své místo na mezinárodní scéně, spolupracuje s několika desítkami zahraničních škol a je aktivní nejen v oblasti vzdělávací, ale i v oblasti výstavní a publikační. Škola je v zahraničí uznávaná pro své profesionální výsledky, studenti i pedagogové VŠUP se často umisťují na předních místech mezinárodních soutěží.

 


STUDIJNÍ PROGRAMY

Dnešní koncepce výuky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové spočívá, stejně jako v minulosti na třech pilířích: teorii a filozofii umění, technických disciplínách a ateliérové umělecké tvorbě. Zároveň však VŠUP usiluje o to, aby se stala moderní prestižní uměleckou školou, vyhledávanou nejen domácími, ale i zahraničními studenty, s otevřeným přístupem k aktuálním otázkám formulovaným v mezinárodním uměleckém prostředí. Jejím cílem je nabízet komplexní umělecké vzdělání v oblasti architektury, designu, vizuální komunikace, volných i aplikovaných umění garantované významnými osobnostmi umělecké scény.

Bakalářské studium

 • Délka studia: 4 roky
 • Forma studia: prezenční
 • Průběh studia: ateliérová výuka s řadou doprovodných disciplín a přednášek z dějin umění a estetiky
 • Závěr studia: státní závěrečná zkouška z dějin umění (SZZ z DU), obhajoba bakalářské práce
 • Udělený akademický titul: bakalář umění (ve zkratce BcA.)


Obor

 • Design - Ateliér průmyslového designu, Ateliér nábytku a interiéru, Ateliér produktového designu, Ateliér skla, Ateliér keramiky a porcelánu, Ateliér K.O.V., Ateliér Módní tvorby, Ateliér designu oděvu a obuvi, Ateliér textilní tvorby
 • Grafika a vizuální komunikace - Ateliér Ilustrace a grafiky, Ateliér tvorby písma a typografie, Ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Ateliér filmové a televizní grafiky, Ateliér grafického designu a nových médií
 • Výtvarná tvorba - Sochařství, Malba, Intermediální konfrontace, Supermédia, Fotografie

 

Magisterské studium

 • Délka studia: 6 let
 • Forma studia: prezenční
 • Průběh studia: ateliérová výuka s řadou doprovodných disciplín a přednášek z dějin umění a estetiky
 • Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z dějin umění (SZZ z DU), Státní závěrečná zkouška ze stavitelství, Obhajoba diplomové práce
 • Udělený akademický titul: magistr umění (ve zkratce MgA.)


Obor

 • Architektura - Ateliér architektury I, Ateliér architektury II, Ateliér architektury III, Ateliér architektury IV

 

Navazující magisterské studium - Výtvarná umění

 • Délka studia: 2 roky, 3 roky – pouze obor Architektonická tvorba
 • Forma studia: prezenční
 • Průběh studia: ateliérová výuka s řadou doprovodných disciplín a přednášek z dějin umění a estetiky
 • Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z dějin umění (SZZ z DU), Obhajoba diplomové práce
 • Udělený akademický titul: magistr umění (ve zkratce MgA.)


Obor

 • Architektura - Ateliér architektury I, Ateliér architektury II, Ateliér architektury III, Ateliér architektury IV
 • Design - Ateliér průmyslového designu, Ateliér nábytku a interiéru, Ateliér produktového designu, Ateliér skla, Ateliér keramiky a porcelánu, Ateliér K.O.V., Ateliér Módní tvorby, Ateliér designu oděvu a obuvi, Ateliér textilní tvorby
 • Grafika a vizuální komunikace - Ateliér Ilustrace a grafiky, Ateliér tvorby písma a typografie, Ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Ateliér filmové a televizní grafiky, Ateliér grafického designu a nových médií
 • Výtvarná tvorba - Sochařství, Malba, Intermediální konfrontace, Supermédia, Fotografie

 

Navazující magisterské studium - Teorie a dějiny výtvarných umění

 • Délka studia: 2 roky
 • Forma studia: prezenční
 • Průběh studia: pravidelné přednášky z teoretických disciplín a semestrální stáž v některém z ateliérů VŠUP
 • Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z teoretického bloku, Obhajoba diplomové práce
 • Udělený akademický titul: magistr (ve zkratce Mgr.)


Obor

 • Teorie a dějiny moderního umění a současného umění

 

Doktorské studium - Výtvarná umění

 • Délka studia: 3 roky
 • Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
 • Průběh studia: podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a konzultanta z KTDU; program a formy teoretické části studia jsou stanoveny studentům individuálně s ohledem na zaměření projektu Katedry dějin a teorie umění
 • Závěr studia: teoretická část je po dvou letech ukončena veřejnou státní doktorskou zkouškou z teorie a dějin umění; tvůrčí část studia je završena na konci třetího ročníku obhajobou disertační práce
 • Udělený akademický titul: doktor (ve zkratce Ph.D.)


Obor

 • Výtvarná umění - Architektonická tvorba, Design, Výtvarná tvorba, Grafika a vizuální komunikace

 

Doktorské studium - Teorie a dějiny výtvarných umění

 • Délka studia: 4 roky
 • Forma studia: prezenční nebo kombinované
 • Průběh studia: podle individuálního studijního plánu sestaveného po dohodě se školitelem, obsahuje přednášky, semináře i konzultace
 • Konec studia: studium je po třech letech zakončeno veřejnou státní doktorskou zkouškou z teorie a dějin umění ; vědecko-výzkumná část studia je završena na konci čtvrtého ročníku obhajobou teoretické disertační práce
 • Udělený akademický titul: doktor (ve zkratce Ph.D.)


Obor

 • Teorie a dějiny moderního umění a současného umění
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
 • tel.: +420 251 098 111

Diskuze