preview

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5, Duškova 7

Vysoká škola zdravotnická

Video

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje bakalářské vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských studijních programech Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie v prezenční formě (kombinovaná forma u studijních programů Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství). 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.vszdrav.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/vszdrav/
Vimeo: https://www.youtube.com/watch?v=nd5LxuIIF2M
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 279
Počet přihlášených: 322
Počet zapsaných: 254
Počet studentů: 451

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Porodní asistence

Porodní asistentka Prezenční studium Bc.

Všeobecné ošetřovatelství

Zdravotnické záchranářství

Fyzioterapie

Dny otevřených dveří

1. termín: 1. února 2022

2. termín: 5. dubna 2022

Přijímací řízení

I. kolo - 7. června 2022 (přihlášky do 29. 4. 2022)

II. kolo - 6. září 2022 (přihlášky do 26. 8. 2022)

Podrobné informace o škole

Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle sdělení Evropské komise EU, oddělení generálního ředitelství pro vnitřní trh, bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána automaticky. Studium trvá tři roky/šest semestrů.

Diskuze