preview

Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci

Vysoká škola ekonomická v Praze

Popis

Jsem nejmenší a nejmladší. Do všeho ale dávám poctivou dávku umu, trpělivosti a srdce. Mým domovem je malebné historické město Jindřichův Hradec uprostřed překrásné krajiny jižních Čech. Díky tomu všemu jsem se pro každého, kdo se se mnou setkal, stala domovem.

Fakulta managementu je hrdým členem svazku Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci studijního programu ekonomika a management předává studentům bohaté znalosti z oboru management a to nejen v teorii, ale i v praxi a to ve všech třech stupních vysokoškolského studia, bakalářském, magisterském navazujícím i doktorském. Všechny tři stupně lze studovat jak v prezenční formě, tak ve formě kombinované, kterou ocení ti, kteří chtějí kombinovat své pracovní závazky se studiem.

Díky dlouholeté snaze o propojení teorie s praxí mají studenti jedinečnou možnost v rámci studia získávat praktické poznatky a schopnosti při odborných praxích, během nichž se stávají na určitou dobu součástí některé z partnerských organizací.

Neocenitelnou zkušeností pro všechny je také možnost vycestovat na výměnný studijní pobyt do zahraničí na některou ze široké sítě partnerských univerzit Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jelikož je seberealizace důležitou součástí studia, dává Fakulta managementu podporu, prostor a volnou ruku všem, kteří chtějí jakýmkoliv způsobem rozvíjet své myšlenky, dovednosti a nápady, ať už v rámci některého ze studentských spolků či v rámci Univerzitního sportovního klubu.

Domovské město fakulty, Jindřichův Hradec, dokáže uchvátit každého návštěvníka. Jeho historie dýchá na každém kroku a láká k objevování. Stejně tak vystavuje své krásy i příroda a okolní krajina, která dokáže oslnit i pohltit.

Ráda se seznámím s každým. A každému dokážu, že domov je na jihu.

Jsem Fakulta managementu.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://fm.vse.cz
Facebook: https://www.facebook.com/FMVSE/
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 300

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Management

Management Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Management Prezenční/Kombinované studium Bc.
Management Prezenční/Kombinované studium Mgr.
  • Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci
  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec
  • tel.: 384 417 200
  • e-mail: pr.fm@vse.cz
  • https://fm.vse.cz

Diskuze