preview

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

  • Božetěchova 2, 612 00 Brno
  • Tel.: +420 54114-1144

Popis

Fakulta informačních technologií (FIT) VUT v Brně byla založena 1.1.2002 na základě Ústavu informatiky a výpočetní techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně. Ústav informatiky a výpočetní techniky (UIVT) byl ustaven v roce 1964 a měl dlouholetou tradici výuky výpočetní techniky a informatiky v rámci bývalé Fakulty elektrotechnické a později Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VUT v Brně.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 600
Počet přihlášených: 1478
Počet zapsaných: 596
Počet studentů: 2394
Počet absolventů od roku založení: 6401

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Informační technologie

Matematické metody v informačních technologiích Prezenční studium Ing.
Bezpečnost informačních technologií Prezenční studium Ing.
Počítačové a vestavěné systémy Prezenční studium Ing.
Informační systémy Prezenční studium Ing.
Počítačové sítě a komunikace Prezenční studium Ing.
Inteligentní systémy Prezenční studium Ing.
Počítačová grafika a multimédia Prezenční studium Ing.
Bioinformatika a biocomputing Prezenční studium Ing.
Management a informační technologie Prezenční studium Ing.

Informační technologie

Informační technologie Prezenční studium Bc.

Výpočetní technika a informatika

Výpočetní technika a informatika Prezenční studium Ph.D.

Dny otevřených dveří

Všichni zájemci o studium jsou srdečně zváni na den otveřených dveří, který se uskuteční v pátek 13. ledna 2017. Více informací najdete na stránce:

http://www.fit.vutbr.cz/admissions/dod.php

Přijímací řízení

Všechny pro uchazeče důležité informace lze nalézt na webové stránce:

http://www.fit.vutbr.cz/uchazeci.php

Podrobné informace o škole

V současné době zajišťuje fakulta výchovu odborníků s kvalifikací bakalář (Bc.) v tříletém bakalářském studijním programu Informační technologie, inženýr (Ing.) v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie a doktor (Ph.D.) ve studijním programu Výpočetní technika a informatika. Tyto studijní programy plně odpovídají Boloňské deklaraci pro rozvoj vysokého školství v Evropě a jsou strukturou studia plně kompatibilní v rámci Evropy. Studenti tak mohou část studia absolvovat na univerzitách v zahraničí a tím získat cenné zkušenosti. Vysoké učení technické v Brně získalo navíc certifikát Evropské komise Diploma Supplement Label - dodatek k diplomu, který umožňuje transparentní a jednotné uznávání vysokoškolské a profesní kvalifikace v rámci Evropské Unie. Na fakultě studuje asi 2500 studentů.

  • Fakulta informačních technologií VUT v Brně
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Božetěchova 2, 612 00 Brno
  • tel.: +420 54114-1144

Diskuze