preview

Fakulta právnická ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

  • Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň
  • Tel.: sekretariát děkana: 377637001

Popis

Fakulta právnická ZČU je nejmladší ze čtyř právnických fakult existujících na veřejných univerzitách v České republice. Fakulta vznikla v roce 1993 z nadšení plzeňských právníků, za podpory města a osobností z Ústavu státu a práva AV ČR. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Právo
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Právní specializace

Veřejná správa Prezenční studium Bc.

Právo a právní věda

Právo Prezenční studium Mgr.

Teoretické právni vědy

Občanské právo Prezenční studium Ph.D.
Občanské právo Prezenční studium Ph.D.

Veřejná správa

Veřejná správa Prezenční studium Mgr.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení jsou dostupné na webových stránkách FPR ZCU:

http://fpr.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/

Podrobné informace o škole

První absolventi promovali v roce 1998, od té doby z fakulty vzešlo více než 5.000 absolventů. Naši pedagogové mimo jiné zasedají v poradních orgánech Vlády ČR, jsou soudci, uznávanými advokáty, exekutory, rozhodci. Vědeckou radu fakulty tvoří význačné autority.

  • Fakulta právnická ZČU v Plzni
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň
  • tel.: sekretariát děkana: 377637001

Diskuze